RE: Re: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge o…

Vrh stranice
Privitci:
Poruka kao e-pismo
+ (text/plain)
+ (text/html)
Izbriši ovu poruku
Auktor: prigovori@t.ht.hr
Nadnevak:  
To: miro
Subjekt: RE: Re: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a kvama? [T20131015007J]

Poštovani gospodine Rovis,

nastavno na Vaš e-mail, želimo Vas obavijestiti da je izvršena detaljna provjera naše baze podataka, a za priključak broj 01/6602633.

Istom je utvrđeno kako smo zaprimili Vaš zahtjev za povratkom telefonskog broja u T-com mrežu te je isti proslijeđen na daljnju obradu.

Koristimo priliku pojasniti da sve informacije o našim proizvodima i uslugama, kao i Opće uvjete poslovanja, možete preuzeti na sljedećem linku:
https://www.hrvatskitelekom.hr/ ( https://www.hrvatskitelekom.hr/ )

Nastavno na Vaš prigovor vezan uz Izjavu o odricanju odgovornosti, želimo pojasniti kako Izjava služi za zaštitu Vaših osobnih podataka i informacija o uslugama koje koristite, budući da T-Com pridaje osobitu pažnju zaštiti podataka i privatnosti svojih korisnika te Vaši podaci neće biti dati na uvid ili ustupani trećim stranama. Nije nam cilj sakrivati bilo kakve informacije te nam se uvijek možete obratiti i javno, bilo putem Facebook i Twitter profila, bilo putem Youtube kanala.

Poštovani gospodine Rovis, u nadi da smo navedenim pojašnjenjima otklonili eventualne nastale nejasnoće, zahvaljujemo na razumijevanju te Vas srdačno pozdravljamo.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama posjetite našu stranicu http://t-com.hr/faq ( http://t-com.hr/faq ), dok su Vam informacije o uslugama pomoću Samouslužnih servisa dostupne na Internet stranici http://t-com.hr/ssf ( http://t-com.hr/ssf ). Također, sve Vaše HT usluge možete administrirati na jednom mjestu http://moj.hrvatskitelekom.hr ( http://moj.hrvatskitelekom.hr ), a naša Služba za korisnike dostupna Vam je i putem:
      •      http://facebook.com/HrvatskiTelekom ( http://facebook.com/HrvatskiTelekom )
      •      http://twitter.com/hrvatskitelekom ( http://twitter.com/hrvatskitelekom )
      •      http://youtube.com/hrvatskitelekom ( http://youtube.com/hrvatskitelekom )


Aktivirajte E-račun! Izgledom identičan računu na papiru, a stiže uvijek na vrijeme e-mailom i na Moj Telekom portalu. Zaslužan za očuvanje šuma i smanjenje papirologije.
Saznajte Više na: https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/racuni/elektronicki-racun ( https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/racuni/elektronicki-racun ).

Na ovaj odgovor imate pravo pritužbe Povjerenstvu za pritužbe u drugostupanjskom postupku putem Sektora za usluge privatnim korisnicima, u roku 30 dana nakon primitka istog. Uložena pritužba ne odgađa plaćanje nespornog dijela računa, ukoliko isti nije podmiren.

S poštovanjem
Voditelj u Odjelu za podršku i usluge privatnim korisnicima
Damir Juhas

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za podršku i usluge privatnim korisnicima
Adresa: p.p. 21, 10 020 Zagreb
E-mail adresa: ( mailto:prigovori@t.ht.hr )
----------------------------
From: "miro" <>
Sent: 15.10.2013 8:49
To:
Subject: Re: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a kvama?

On Sun, Oct 13, 2013 at 09:57:51AM +0200, wrote:
>
> Po&scaron;tovani,
>
> pregledom zahtjeva vezanih uz va&scaron; OIB, na žalost, nije pronađen ni jedan zahtjev za prijenosom usluga iz Iskona u na&scaron;u mrežu. Ako želite zahtjev podnijeti ovim putem, molimo vas da nas o tome obavijestite u odgovoru na ovu poruku.
>


Nije liepo od njih, ali je tako...

> Također, vezano uz Izjavu o odricanju odgovornosti, želimo vas informirati kako je ona tu kao napomena da za&scaron;titi va&scaron;ih osobnih podataka i informacija o uslugama koje koristite pristupamo s iznimnim oprezom kako ti podaci ne bi dospjeli u krive ruke. Nije nam cilj sakrivati bilo kakve informacije te nam se uvijek možete obratiti i javno, bilo putem Facebook i Twitter profila, bilo putem Youtube kanala.
>


Molio bih vas jo&scaron; ne&scaron;to: ako je to jedan od onih stavova koji nije i stav tvrtke T-HT, onda provjerite sa nadležnima, pa mi navedite odgovorno koji je stav tvrtke.

Ako jest to doista stav tvrtke, onda molim vas navedite tko ste, podpi&scaron;ite se, navodeći podpisom va&scaron;u, ili vriedi za onog tko to umjesto vas može učiniti, da se on podpi&scaron;e, sa titulom i nadležno&scaron;ću koju ima u tvrtki.

Vriedi isto i za moju protuizjavu, želim potvrdu uvida u nju od nadležne osobe, podpisano i ovjereno titulom ili na drugi službeni način.

Naime u ovom slučaju kako može proći da ono &scaron;to ćete mi odgovoriti nije nužno i stav tvrtke???

Moju protuizjavu nađite u predhodnom mojoj poruci čitkiju nego izpod, ali grje&scaron;ka nije moja, nego va&scaron;a, &scaron;to, vjerovatno, niste dobro usvojili najpreporučljiviji UTF-8 standard nego se držite, vjerovatno, nekih Microsoft polustandarda...

Molim vas također da mi po&scaron;aljete poveznicu na kojoj mogu pronaći i unapried pročitati sav ugovor koji sklapam s vama, tako da bih barem nekoliko sati ranije mogao, ako tako odlučim, postaviti u vezi istoga, pitanja, a prije nego bi dečki do&scaron;li postaviti opremu, da ne bi tada morali čekati na moju provjeru onoga &scaron;to ću podpisati dulje nego &scaron;to je potrebno.

Unapried hvala!

Miroslav Rovis
Vankina 4
10020 Zagreb,
01 660 2633
091 266 0202

> Do va&scaron;eg odgovora srdačno vas pozdravljamo.
>
> S po&scaron;tovanjem,
>
> Hrvatski Telekom d.d.
> Odjel za e-podr&scaron;ku
> E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )
> Facebook ( https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter ( https://twitter.com/hrvatskitelekom ) YouTube ( https://www.youtube.com/HrvatskiTelekom )
> Zaigrajte e-račun nagradnu igru i osvojite bicikl ili tablet. http://bit.ly/HT-Spasistablo ( http://bit.ly/HT-Spasistablo )
>
>
>
> ----------------------------
> From: "mirovis" <>
> Sent: 11.10.2013 9:28
> To:
> Subject: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a kvama?
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Vrlo &scaron;tovani,
>
> ukoliko ostvarimo suradnju, a predpostavljam da je to nakon &scaron;to
> pregledam i
> suglasim se sa svim stavkama ugovora koji nudite, &scaron;to naravno iz
> razumljivih
> razloga ne bi smjelo biti sporno, evo vam, u tu svrhu, unapried, moj
> OIB:
>
> 36664062702
>
> Molio bih vas odmah da svrnete pozornost na moju kritiku i moju
> protuizjavu
> koju, da bi bjelodano bilo unapried, odmah upućujem koliko do va&scaron;e
> "IZJAVE O
> ODRICANJU ODGOVORNOSTI" pri dnu, izpod iste.
>
> > Po&scaron;tovani,
> >
> > kako bismo mogli izvr&scaron;iti potrebne provjere i odgovoriti na va&scaron; upit,
> > ljubazno
> > vas molimo da nam u odgovoru na ovu poruku dostavite svoj OIB.
> >
> > Do va&scaron;eg odgovora srdačno vas pozdravljamo.
> >
> > S po&scaron;tovanjem,
> >
> > Hrvatski Telekom d.d.
> > Odjel za e-podr&scaron;ku
> > E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> > Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )
> > Facebook ( https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter (
> > https://twitter.com/hrvatskitelekom
> > +) YouTube ( https://www.youtube.com/HrvatskiTelekom )
> > Zaigrajte e-račun nagradnu igru i osvojite bicikl ili tablet.
> > http://bit.ly/HT-Spasistablo (
> > +http://bit.ly/HT-Spasistablo )
> >
> > IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
> > priloženih
> > datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji
> > su
> > navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku gre&scaron;kom, molimo Vas,
> > obavijestite po&scaron;iljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez
> > čitanja,
> > trajno uklonite s računala. Bilo kakvo preno&scaron;enje, kopiranje ili
> > distribucija
> > informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
> > zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mi&scaron;ljenja izneseni u poruci su
> > autorovi
> > i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.
> > HT ne
> > prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu &scaron;tetu nastalu primitkom ove
> > poruke i
> > priloga sadržanih u poruci.
>
> To nije ba&scaron; neka izjava o nekom odricanju, to je prije zabrana &scaron;irenja
> ičega iz
> na&scaron;eg budućeg suobraćanja, pa ja vama protu-izjavljujem, ali ja samo
> jednom,
> dok će va&scaron;a izjava biti valjda uviek prikrpana... Ah dobro...
>
> Dakle ja vama protu-izjavljujem sliedeće.
>
> Takvu blanketnu zabranu smatram protuzakonitom.
>
> Prihvaćam iz iste "IZJAVE O ODRICANJU ODGOVORNOSTI" da, ukoliko ne bih
> dobio
> izričito dopu&scaron;tenje, za&scaron;tićujem od svakog mogućeg javnog prepoznavanja
> va&scaron;e
> djelatnike, te prihvaćam, ukoliko bi se jasno pokazalo da su pojedinosti
> iz
> na&scaron;eg suobraćanja tajne koje treba zadržati u va&scaron;em sustavu, da iste
> tajne ne
> &scaron;irim javno, sve drugo iz va&scaron;e izjave je bezpotrebno zastra&scaron;ivanje
> koristnika
> koje je zapravo bezsmisleno, a u određenim vidovima moguće i doista
> protuzakonito.
>
> Molim da gornje prihvatite, kao i da primite na znanje da ja zadržavam
> pravo
> snimati razgovore sa va&scaron;om koristničkom podržkom, budući da vi isto
> činite, te
> vas o mogućem snimanju smatram obavje&scaron;tenim od sad pa tiekom svog
> trajanja
> na&scaron;e, nadam se uskoro ugovorene i ostvarene, suradnje.
>
> Hvala na va&scaron;oj obavje&scaron;tenosti i o mom mogućem snimanju.
>
> Va&scaron;u blanketnu zabranu, dakle, smatram protuzakonitom, jer dosta toga iz
> na&scaron;e
> buduće surarnje podpada pod potro&scaron;ački život koji nemate pravo kao
> takvog
> držati pod absolutnom &scaron;utnjom tim zapravo prietnjama i poku&scaron;ajem
> blanketne
> zabrane. Ja, naprotiv, zadržavam pravo, iz na&scaron;e suradnje mene kao
> potro&scaron;ača
> va&scaron;e usluge i va&scaron;ih djelatnika, u javnosti ukazati na moguće pojedine
> va&scaron;e
> uspjehe i dobre strane, ili lo&scaron;e strane i propuste (če&scaron;ći razlozi
> glasnosti
> potro&scaron;ača, složit ćete se!), a radi boljeg va&scaron;eg rada u budućnosti,
> promjenom
> mogućih krivdi ili kvarnji...
>
> Najljep&scaron;e molim, ako biste me danas, u petak 11. listopada, brzoglasom
> (telefonom) zvali, nazovite ili prije 10:30 sati ili poslije 14:00 sati.
> Boležljiv sam čovjek, nakon nesanice pro&scaron;le noći, vjerovatno ću nekako
> tek za
> par sati jedva zaspati. Ova se molba podrazumieva samo za danas.
>
> Svako dobro!
>
> Za Hrvatski Dom, koliko ga je jo&scaron; ostalo, i da ga vi&scaron;e i boljeg bude!
>
> Miroslav Rovis,
> čelnik Udruge Croatia Fidelis,
> www.CroatiaFidelis.hr
> Vankina 4
> 10020 Zagreb
> 01 660 2633
> 091 266 0202
> www.youtube.com/user/miroR2
> Koliko do mojeg načina pisanja, na koje neki, posebice tuđi neki sinovi
> očnjake
> zjape i ujedali bi, moram reći da samo pi&scaron;em shodno naslieđenoj i jo&scaron;
> živućoj
> tradiciji kako pisahu izmed ostalih, Mažuranić i Gundulić, ali je
> balkanska
> čizma pod kojom bija&scaron;e moj narod učinila te je narod zaboravio kako otci
> njegovi pisahu (a i govorahu), jer su od &scaron;kolskog doba djeca kroz čitavo
> pro&scaron;lo
> stoljeće učila na mrzku vukovicu preslovljena i priepisana i ona djela
> Hrvatskih pisaca koja su ih pustili, vlastodržci sinovi tuđinski,
> učiti... Na
> znanje i o tome.
>
>
>
>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAlJc4RcACgkQ5NaGZVDan0qG0ACdFh4B2DxZMX+cw9Y4iFEKol1z
W2oAn3K7cmRNSUGNZQ+Lmj1htcRWE8UY
=KfC2
-----END PGP SIGNATURE-----
<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>