RE: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Is…

Top Page

same mail(s) page w/ headers mostly fixed (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (text/html)
+ HT.JPG (image/jpeg)
Delete this message
Author:  info@t.ht.hr
Date:   
To:  mirovis
New-Topics:  Re: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a kvama? [T2013101100GP], Re: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a kvama? [T2013101100GP]
Subject: RE: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a kvama? [T2013101100GP]

Poštovani,

pregledom zahtjeva vezanih uz vaš OIB, na žalost, nije pronađen ni jedan zahtjev za prijenosom usluga iz Iskona u našu mrežu. Ako želite zahtjev podnijeti ovim putem, molimo vas da nas o tome obavijestite u odgovoru na ovu poruku.

Također, vezano uz Izjavu o odricanju odgovornosti, želimo vas informirati kako je ona tu kao napomena da zaštiti vaših osobnih podataka i informacija o uslugama koje koristite pristupamo s iznimnim oprezom kako ti podaci ne bi dospjeli u krive ruke. Nije nam cilj sakrivati bilo kakve informacije te nam se uvijek možete obratiti i javno, bilo putem Facebook i Twitter profila, bilo putem Youtube kanala.

Do vašeg odgovora srdačno vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za e-podršku
E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )
Facebook ( https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter ( https://twitter.com/hrvatskitelekom ) YouTube ( https://www.youtube.com/HrvatskiTelekom )
Zaigrajte e-račun nagradnu igru i osvojite bicikl ili tablet. http://bit.ly/HT-Spasistablo ( http://bit.ly/HT-Spasistablo )----------------------------
From: "mirovis" <>
Sent: 11.10.2013 9:28
To:
Subject: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a kvama?
Vrlo &scaron;tovani,

ukoliko ostvarimo suradnju, a predpostavljam da je to nakon &scaron;to
pregledam i
suglasim se sa svim stavkama ugovora koji nudite, &scaron;to naravno iz
razumljivih
razloga ne bi smjelo biti sporno, evo vam, u tu svrhu, unapried, moj
OIB:

36664062702

Molio bih vas odmah da svrnete pozornost na moju kritiku i moju
protuizjavu
koju, da bi bjelodano bilo unapried, odmah upućujem koliko do va&scaron;e
"IZJAVE O
ODRICANJU ODGOVORNOSTI" pri dnu, izpod iste.

> Po&scaron;tovani,
>
> kako bismo mogli izvr&scaron;iti potrebne provjere i odgovoriti na va&scaron; upit,
> ljubazno
> vas molimo da nam u odgovoru na ovu poruku dostavite svoj OIB.
>
> Do va&scaron;eg odgovora srdačno vas pozdravljamo.
>
> S po&scaron;tovanjem,
>
> Hrvatski Telekom d.d.
> Odjel za e-podr&scaron;ku
> E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )
> Facebook ( https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter (
> https://twitter.com/hrvatskitelekom
> +) YouTube ( https://www.youtube.com/HrvatskiTelekom )
> Zaigrajte e-račun nagradnu igru i osvojite bicikl ili tablet.
> http://bit.ly/HT-Spasistablo (
> +http://bit.ly/HT-Spasistablo )
>
> IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
> priloženih
> datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji
> su
> navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku gre&scaron;kom, molimo Vas,
> obavijestite po&scaron;iljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez
> čitanja,
> trajno uklonite s računala. Bilo kakvo preno&scaron;enje, kopiranje ili
> distribucija
> informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
> zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mi&scaron;ljenja izneseni u poruci su
> autorovi
> i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.
> HT ne
> prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu &scaron;tetu nastalu primitkom ove
> poruke i
> priloga sadržanih u poruci.


To nije ba&scaron; neka izjava o nekom odricanju, to je prije zabrana &scaron;irenja
ičega iz
na&scaron;eg budućeg suobraćanja, pa ja vama protu-izjavljujem, ali ja samo
jednom,
dok će va&scaron;a izjava biti valjda uviek prikrpana... Ah dobro...

Dakle ja vama protu-izjavljujem sliedeće.

Takvu blanketnu zabranu smatram protuzakonitom.

Prihvaćam iz iste "IZJAVE O ODRICANJU ODGOVORNOSTI" da, ukoliko ne bih
dobio
izričito dopu&scaron;tenje, za&scaron;tićujem od svakog mogućeg javnog prepoznavanja
va&scaron;e
djelatnike, te prihvaćam, ukoliko bi se jasno pokazalo da su pojedinosti
iz
na&scaron;eg suobraćanja tajne koje treba zadržati u va&scaron;em sustavu, da iste
tajne ne
&scaron;irim javno, sve drugo iz va&scaron;e izjave je bezpotrebno zastra&scaron;ivanje
koristnika
koje je zapravo bezsmisleno, a u određenim vidovima moguće i doista
protuzakonito.

Molim da gornje prihvatite, kao i da primite na znanje da ja zadržavam
pravo
snimati razgovore sa va&scaron;om koristničkom podržkom, budući da vi isto
činite, te
vas o mogućem snimanju smatram obavje&scaron;tenim od sad pa tiekom svog
trajanja
na&scaron;e, nadam se uskoro ugovorene i ostvarene, suradnje.

Hvala na va&scaron;oj obavje&scaron;tenosti i o mom mogućem snimanju.

Va&scaron;u blanketnu zabranu, dakle, smatram protuzakonitom, jer dosta toga iz
na&scaron;e
buduće surarnje podpada pod potro&scaron;ački život koji nemate pravo kao
takvog
držati pod absolutnom &scaron;utnjom tim zapravo prietnjama i poku&scaron;ajem
blanketne
zabrane. Ja, naprotiv, zadržavam pravo, iz na&scaron;e suradnje mene kao
potro&scaron;ača
va&scaron;e usluge i va&scaron;ih djelatnika, u javnosti ukazati na moguće pojedine
va&scaron;e
uspjehe i dobre strane, ili lo&scaron;e strane i propuste (če&scaron;ći razlozi
glasnosti
potro&scaron;ača, složit ćete se!), a radi boljeg va&scaron;eg rada u budućnosti,
promjenom
mogućih krivdi ili kvarnji...

Najljep&scaron;e molim, ako biste me danas, u petak 11. listopada, brzoglasom
(telefonom) zvali, nazovite ili prije 10:30 sati ili poslije 14:00 sati.
Boležljiv sam čovjek, nakon nesanice pro&scaron;le noći, vjerovatno ću nekako
tek za
par sati jedva zaspati. Ova se molba podrazumieva samo za danas.

Svako dobro!

Za Hrvatski Dom, koliko ga je jo&scaron; ostalo, i da ga vi&scaron;e i boljeg bude!

Miroslav Rovis,
čelnik Udruge Croatia Fidelis,
www.CroatiaFidelis.hr
Vankina 4
10020 Zagreb
01 660 2633
091 266 0202
www.youtube.com/user/miroR2
Koliko do mojeg načina pisanja, na koje neki, posebice tuđi neki sinovi
očnjake
zjape i ujedali bi, moram reći da samo pi&scaron;em shodno naslieđenoj i jo&scaron;
živućoj
tradiciji kako pisahu izmed ostalih, Mažuranić i Gundulić, ali je
balkanska
čizma pod kojom bija&scaron;e moj narod učinila te je narod zaboravio kako otci
njegovi pisahu (a i govorahu), jer su od &scaron;kolskog doba djeca kroz čitavo
pro&scaron;lo
stoljeće učila na mrzku vukovicu preslovljena i priepisana i ona djela
Hrvatskih pisaca koja su ih pustili, vlastodržci sinovi tuđinski,
učiti... Na
znanje i o tome.<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>