Re: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis (at Iskon)
Date:   
To:  info@t.ht.hr
Subject: Re: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a k vama? [T2013101100GP]

On Sun, Oct 13, 2013 at 09:57:51AM +0200, wrote:
>
> Poštovani,
>
> pregledom zahtjeva vezanih uz vaš OIB, na žalost, nije pronađen ni jedan zahtjev za prijenosom usluga iz Iskona u našu mrežu. Ako želite zahtjev podnijeti ovim putem, molimo vas da nas o tome obavijestite u odgovoru na ovu poruku.
>


Nije liepo od njih, ali je tako...

> Također, vezano uz Izjavu o odricanju odgovornosti, želimo vas informirati kako je ona tu kao napomena da zaštiti vaših osobnih podataka i informacija o uslugama koje koristite pristupamo s iznimnim oprezom kako ti podaci ne bi dospjeli u krive ruke. Nije nam cilj sakrivati bilo kakve informacije te nam se uvijek možete obratiti i javno, bilo putem Facebook i Twitter profila, bilo putem Youtube kanala.
>


Molio bih vas još nešto: ako je to jedan od onih stavova koji nije i stav tvrtke T-HT, onda provjerite sa nadležnima, pa mi navedite odgovorno koji je stav tvrtke.

Ako jest to doista stav tvrtke, onda molim vas navedite tko ste, podpišite se, navodeći podpisom vašu, ili vriedi za onog tko to umjesto vas može učiniti, da se on podpiše, sa titulom i nadležnošću koju ima u tvrtki.

Vriedi isto i za moju protuizjavu, želim potvrdu uvida u nju od nadležne osobe, podpisano i ovjereno titulom ili na drugi službeni način.

Naime u ovom slučaju kako može proći da ono što ćete mi odgovoriti nije nužno i stav tvrtke???

Moju protuizjavu nađite u predhodnom mojoj poruci čitkiju nego izpod, ali grješka nije moja, nego vaša, što, vjerovatno, niste dobro usvojili najpreporučljiviji UTF-8 standard nego se držite, vjerovatno, nekih Microsoft polustandarda...

Molim vas također da mi pošaljete poveznicu na kojoj mogu pronaći i unapried pročitati sav ugovor koji sklapam s vama, tako da bih barem nekoliko sati ranije mogao, ako tako odlučim, postaviti u vezi istoga, pitanja, a prije nego bi dečki došli postaviti opremu, da ne bi tada morali čekati na moju provjeru onoga što ću podpisati dulje nego što je potrebno.

Unapried hvala!

Miroslav Rovis
Vankina 4
10020 Zagreb,
01 660 2633
091 266 0202

> Do vašeg odgovora srdačno vas pozdravljamo.
>
> S poštovanjem,
>
> Hrvatski Telekom d.d.
> Odjel za e-podršku
> E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )
> Facebook ( https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter ( https://twitter.com/hrvatskitelekom ) YouTube ( https://www.youtube.com/HrvatskiTelekom )
> Zaigrajte e-račun nagradnu igru i osvojite bicikl ili tablet. http://bit.ly/HT-Spasistablo ( http://bit.ly/HT-Spasistablo )
>
>
>
> ----------------------------
> From: "mirovis" <>
> Sent: 11.10.2013 9:28
> To:
> Subject: RE: Stanje mojeg zahtjeva za prienos ukupne usluge od Iskon-a kvama?
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Vrlo &scaron;tovani,
>
> ukoliko ostvarimo suradnju, a predpostavljam da je to nakon &scaron;to
> pregledam i
> suglasim se sa svim stavkama ugovora koji nudite, &scaron;to naravno iz
> razumljivih
> razloga ne bi smjelo biti sporno, evo vam, u tu svrhu, unapried, moj
> OIB:
>
> 36664062702
>
> Molio bih vas odmah da svrnete pozornost na moju kritiku i moju
> protuizjavu
> koju, da bi bjelodano bilo unapried, odmah upućujem koliko do va&scaron;e
> "IZJAVE O
> ODRICANJU ODGOVORNOSTI" pri dnu, izpod iste.
>
> > Po&scaron;tovani,
> >
> > kako bismo mogli izvr&scaron;iti potrebne provjere i odgovoriti na va&scaron; upit,
> > ljubazno
> > vas molimo da nam u odgovoru na ovu poruku dostavite svoj OIB.
> >
> > Do va&scaron;eg odgovora srdačno vas pozdravljamo.
> >
> > S po&scaron;tovanjem,
> >
> > Hrvatski Telekom d.d.
> > Odjel za e-podr&scaron;ku
> > E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> > Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )
> > Facebook ( https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter (
> > https://twitter.com/hrvatskitelekom
> > +) YouTube ( https://www.youtube.com/HrvatskiTelekom )
> > Zaigrajte e-račun nagradnu igru i osvojite bicikl ili tablet.
> > http://bit.ly/HT-Spasistablo (
> > +http://bit.ly/HT-Spasistablo )
> >
> > IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
> > priloženih
> > datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji
> > su
> > navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku gre&scaron;kom, molimo Vas,
> > obavijestite po&scaron;iljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez
> > čitanja,
> > trajno uklonite s računala. Bilo kakvo preno&scaron;enje, kopiranje ili
> > distribucija
> > informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
> > zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mi&scaron;ljenja izneseni u poruci su
> > autorovi
> > i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.
> > HT ne
> > prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu &scaron;tetu nastalu primitkom ove
> > poruke i
> > priloga sadržanih u poruci.
>
> To nije ba&scaron; neka izjava o nekom odricanju, to je prije zabrana &scaron;irenja
> ičega iz
> na&scaron;eg budućeg suobraćanja, pa ja vama protu-izjavljujem, ali ja samo
> jednom,
> dok će va&scaron;a izjava biti valjda uviek prikrpana... Ah dobro...
>
> Dakle ja vama protu-izjavljujem sliedeće.
>
> Takvu blanketnu zabranu smatram protuzakonitom.
>
> Prihvaćam iz iste "IZJAVE O ODRICANJU ODGOVORNOSTI" da, ukoliko ne bih
> dobio
> izričito dopu&scaron;tenje, za&scaron;tićujem od svakog mogućeg javnog prepoznavanja
> va&scaron;e
> djelatnike, te prihvaćam, ukoliko bi se jasno pokazalo da su pojedinosti
> iz
> na&scaron;eg suobraćanja tajne koje treba zadržati u va&scaron;em sustavu, da iste
> tajne ne
> &scaron;irim javno, sve drugo iz va&scaron;e izjave je bezpotrebno zastra&scaron;ivanje
> koristnika
> koje je zapravo bezsmisleno, a u određenim vidovima moguće i doista
> protuzakonito.
>
> Molim da gornje prihvatite, kao i da primite na znanje da ja zadržavam
> pravo
> snimati razgovore sa va&scaron;om koristničkom podržkom, budući da vi isto
> činite, te
> vas o mogućem snimanju smatram obavje&scaron;tenim od sad pa tiekom svog
> trajanja
> na&scaron;e, nadam se uskoro ugovorene i ostvarene, suradnje.
>
> Hvala na va&scaron;oj obavje&scaron;tenosti i o mom mogućem snimanju.
>
> Va&scaron;u blanketnu zabranu, dakle, smatram protuzakonitom, jer dosta toga iz
> na&scaron;e
> buduće surarnje podpada pod potro&scaron;ački život koji nemate pravo kao
> takvog
> držati pod absolutnom &scaron;utnjom tim zapravo prietnjama i poku&scaron;ajem
> blanketne
> zabrane. Ja, naprotiv, zadržavam pravo, iz na&scaron;e suradnje mene kao
> potro&scaron;ača
> va&scaron;e usluge i va&scaron;ih djelatnika, u javnosti ukazati na moguće pojedine
> va&scaron;e
> uspjehe i dobre strane, ili lo&scaron;e strane i propuste (če&scaron;ći razlozi
> glasnosti
> potro&scaron;ača, složit ćete se!), a radi boljeg va&scaron;eg rada u budućnosti,
> promjenom
> mogućih krivdi ili kvarnji...
>
> Najljep&scaron;e molim, ako biste me danas, u petak 11. listopada, brzoglasom
> (telefonom) zvali, nazovite ili prije 10:30 sati ili poslije 14:00 sati.
> Boležljiv sam čovjek, nakon nesanice pro&scaron;le noći, vjerovatno ću nekako
> tek za
> par sati jedva zaspati. Ova se molba podrazumieva samo za danas.
>
> Svako dobro!
>
> Za Hrvatski Dom, koliko ga je jo&scaron; ostalo, i da ga vi&scaron;e i boljeg bude!
>
> Miroslav Rovis,
> čelnik Udruge Croatia Fidelis,
> www.CroatiaFidelis.hr
> Vankina 4
> 10020 Zagreb
> 01 660 2633
> 091 266 0202
> www.youtube.com/user/miroR2
> Koliko do mojeg načina pisanja, na koje neki, posebice tuđi neki sinovi
> očnjake
> zjape i ujedali bi, moram reći da samo pi&scaron;em shodno naslieđenoj i jo&scaron;
> živućoj
> tradiciji kako pisahu izmed ostalih, Mažuranić i Gundulić, ali je
> balkanska
> čizma pod kojom bija&scaron;e moj narod učinila te je narod zaboravio kako otci
> njegovi pisahu (a i govorahu), jer su od &scaron;kolskog doba djeca kroz čitavo
> pro&scaron;lo
> stoljeće učila na mrzku vukovicu preslovljena i priepisana i ona djela
> Hrvatskih pisaca koja su ih pustili, vlastodržci sinovi tuđinski,
> učiti... Na
> znanje i o tome.
>
>
>
>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAlJc4RcACgkQ5NaGZVDan0qG0ACdFh4B2DxZMX+cw9Y4iFEKol1z
W2oAn3K7cmRNSUGNZQ+Lmj1htcRWE8UY
=KfC2
-----END PGP SIGNATURE-----