Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (text/html)
+ HT.jpg (image/jpeg)
Delete this message
Author:  T-com info
Date:   
To:  Miroslav Rovis ('1', at HT.HR)
Subject: Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]

Poštovani,

kako bismo izvršili detaljnije provjere po računima i aktivnim uslugama, molimo vas da nam dostavite svoj OIB ili poziv na broj s jednog od zaprimljenih računa koji je izdan od strane Hrvatskog Telekoma.

Nadalje, dobivat ćete dva računa.

Na HT računu iskazuje se trošak potrošene el. energije, naknada za obnovljive izvore, naknada za opskrbu el. energije. HT-ov račun šalje se mjesečno.

HEP ODS-u (operatoru distribucijskog sustava) plaćat ćete mrežarinu (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) i naknadu za mjernu opskrbu. Račun se ispostavlja dvaput godišnje (svakih 6 mjeseci), a mjesečno se plaćaju tzv. »akontacijske rate«.

Srdačno vas pozdravljamo.

S poštovanjem,


Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za e-podršku
E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )
Facebook ( https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter ( https://twitter.com/hrvatskitelekom ) YouTube ( https://www.youtube.com/HrvatskiTelekom )

Zato što cijenimo vašu vjernost! Najbolja webshop ponuda ( http://www.hrvatskitelekom.hr/najbolja-webshop-ponuda )


----------------------------
From:
Sent: 24.02.2015 8:32
To:
Cc:
Subject: Povrat preplate, šifra kupca 17440479

Štovani T-com!
Štovani ElektraHEP!

ponovno šaljem poruku koju poslah prije tri i pol tjedna. Ona je dolje
izpod.

Nije mi međutim jasno, jer sada imam dva različita računa za struju, što
trebam platiti. (Uviek imadoh samo jedan račun mjesečno.)

[[ Ne želim imati dva, nego jedan račun za svaki mjesec, kao prije. ]]
=======================================================================

Imam račun za el. energiju Hrvatskog Telekoma, dospieće 25.veljače.
Imam račun za el. energiju HEP Elektra, dospieće 15.veljače.

A imam i novce koje, jer T-com mislim da nije iz *** razloga omogućio da
moju poruku dolje Elektra primi, koji mi još nisu vraćeni.

Molim podrobno objašnjenje, što i kako postupiti sada u vezi s
plaćanjem/ne-plaćanjem čega, čega ne, i kako se o tome dogovoriti.


####### donju poruku poslah 31. siečnja #########
####### ElektraHEP je, mislim, ali ne znam, nije primila #########
Štovani!

Imam značajnu predplatu, nejasan mi je točan izno, jer sam prilikom
prelazka na ugovor za struju s T-com-om dobio tri računa.

Od ta tri računa zanemarujem onaj "izdat" 2. siečnja 2015.

Ali druga dva su oba "izdata" 21. siečnja.

Jedan veli predplata 999,36 kn, te istodobno potražuje 34,87 kn,
dospieća 15. siečnja, što plaćam. Taj veli preplata je 999,36 kn.

Drugi nema računa s dospiećem u siečnju, nego 16. veljače, što ostavljam
za kasnije. A taj veli preplata je 880,06 kn.

Dok ovo pišem, vjerujem da je ovaj kraćeg iznosa kojeg treba uzeti kao
posljednjeg, zato je taj veli "za obračunsko razdoblje ... [do]
19.01.2015", dok onaj dužeg iznosa veli "za obračunsko razdoblje ...
[do] 01.01.2015".

Izpravite me ako je moje razumievanje gornjeg netočno.

Dok ovo stigne, račun dospieća u siečnju bit će uplaćen.

Pa vas molim da primite na znanje da želim podići svu preplatu.

Te, molim vas, ukoliko ovaj moj zahtjev nije dostatan u tu svrhu,
uputite me kako dalje postupiti.

Unapried hvala!

--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr


<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>