Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
Delete this message
Author:  Infocentar Elektra Zagreb
Date:   
To:  Miroslav Rovis ('1', at HT.HR)
Subject: Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]
Poštovani,
Kada promijenite opskrbljivača električne energije i sa njim sklopite i potpišete ugovor isti raskida novi opskrbljivač kojeg službeno šalje Elektri Zagreb
Znači od T-com-a morate dobiti raskid ugovora kojeg će nam oni službeno dostaviti i vratit ćete se HEP-ODS-u
S poštovanjem,

Infocentar Elektra Zagreb

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
10000 ZAGREB, GUNDULIĆEVA 32
Email: , www.hep.hr


-----Original Message-----
From: [mailto:miroslav.rovis1@zg.ht.hr]
Sent: Tuesday, March 10, 2015 10:35 AM
To:
Cc: Infocentar Elektra Zagreb
Subject: Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T20150224007A]

## Ovo je 2go slanje. 1vo bje 2. ožujka; skraćeno na samo ono BITNO ##

Štovani <nepoznati> dopisniče iz T-com-a, Štovani iz Elekre,

...[rez]...
On Wed, Feb 25, 2015 at 02:28:03PM +0100, wrote:
> Hrvatski Telekom d.d.
> Odjel za e-podršku
> E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )


Dakle, štovani T-com i štovana Elektra, budući da imam preplaćenu struju kod Elektre, ja bih molio da mi se omogući da ostanem kod Elektre, te da se poništi ugovor sa T-com-om u podpunosti. Tako su dečki i rekli, da mogu razvrći kad hoću ugovor s T-com-om, rekli su to kad sam prelazio k T-com-u, dečki: vaši T-com agenti u prolazu u našoj zgradi, ljubazni za razliku od nekih network administratora koji me lažno obtužuju i dodijavaju na razne načine (da ne duljim o tome).

Pa dakle, u svrhu nastavka plaćanja prema računima, mjesečnim, koj imam od strane ElektreZagreb (za svaki mjesec od veljače do srpnja 2015 po
210.29 kn, a ne kako je navedeno u objašnjenju iz T-com-ove poruke, tekst se može pročitati iznad...)

---
NAPOMENA 10 ožujka: tekst se može pročitati u predhodnoj poruci, koju također poslah na obje e-adrese; ova je poruka skraćena. Ovdje je samo ono bitno, na što ni od Elekre, ni od T-com-a još ne dobih odgovor.
---

#########################################################################
Pa, dakle ovim redcima izjavljujem da želim nastaviti plaćati struju kod ElektreZagreb, a prekinuti neostvareni predplatnički odnos s T-com-om za el. energiju, i u tom smislu primite ovim redcima to na znanje, i vi Elektra, i vi T-com, a podkrjepljujem tu izjavu i, kako je T-com (u srodnu svrhu) iznad tražio, svojim OIB-om:

OIB:    36664062702

(Ako je potrebno, mogu poslati i preslik svoje osobne izkaznice, kao dodatnu podkrjepu.)

#########################################################################
Molim i ElekruZagreb, i T-com, da mi na moj gornji zahtjev odgovore.
#########################################################################
#########################################################################
--
Sa dužnim štovanjem!

Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr