Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (text/html)
+ T-Logo-160X160.png (image/png)
+ avatar-ferlauf.jpg (image/jpeg)
Delete this message
Author:  T-com prigovori
Date:   
To:  Miroslav Rovis ('1', at HT.HR)
Subject: Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]

Poštovani,
Vaš e-mail je nečitak te Vas molimo da nam ukratko opišete koji je Vaš upit/zahtjev/prigovor.
U slučaju dodatnih upita stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,Stela M.
Agent za e-korisničku podršku


Hrvatski Telekom d.d.
Tehnička podrška

E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )
Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr/ )
Facebook ( https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ) Twitter ( https://twitter.com/hrvatskitelekom ) YouTube ( https://www.youtube.com/HrvatskiTelekom ) Instagram ( http://instagram.com/hrvatski.telekom )

Pronađite odgovore na sva vaša pitanja online! ( http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/main.xhtml )
Brzo riješite smetnje na HT uslugama, u bilo koje doba dana ili noći. ( https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/virtualni-tehnicar?utm_source=signature-tehnickapodrska&utm_medium=email&utm_campaign=virtualni-tehnicar )


----------------------------
From:
Sent: 17.04.2015 20:22
To:
Cc: "" <>; ; ;
Subject: Re: Povratpreplate,&scaron;ifrakupca17440479; 827393-2015
=== 4to slanje, koje će ujedno biti i papirnati otisak uručbiran ===
=== u neku poslovnicu HR T-com-a, nadam se danas 17. travnja 2015. ===
=== Koristim priliku navesti grje&scaron;ku. ===
===
=== CORRIGENDA: umjesto neizpravnog "12. siečnja" treba na oba ===
=== mjesta niže u tekstu stajati izpravno "12. ožujka"; oprostite ===
=== lapsus mentis ===
===
=== Na ovaj tekst dobio sam samo jednu jedinu e-poruku-"odgovor" i ===
=== to 3. travnja, ali u njoj *nije* odgovoreno na moje upite. ===
=== Dodat ću, ipak, uz u poruci već 4ti put, evo, slate iste ===
=== privitke, jo&scaron; jedan, a to je HEP Elektrin odgovor, pa otvorite ===
=== privitak: ===
===
=== MiroslavRovis_Elektra_20150320.eml ===
===
=== u kojem privitku, radi jasnoće, vidim da je potrebno citirati ===
=== ih. Oni vele: ===
#!!! Po&scaron;tovani,
#!!! Od preplaćenog iznosa su naplaćene akontacijske rate za ===
#!!! veljaču i ožujak a trenutni saldo +je 494,35 kn preplata Isto ===
#!!! će se naplatiti akontacijska rata za travanj , akontacijska ===
#!!! rata za svibanj i dio +akontacijske rate za lipanj 15.06.15. ===
#!!! je potrebno uplatiti drugi dio rate u iznosu od 136,52 kn a ===
#!!! budući da ih citiram, ipak ću ovu e-poruku poslati i Elektri. ===
#################################
Elektra pogledajte neposrjedno iznad za&scaron;to i vama &scaron;aljem. Ali ipak uz to
vas molim da, ako ima jo&scaron; ostataka pravne države u Hrvatskoj, me
svjetujete, kojim se institucijama mogu obratiti, jer gle, T-com mi hoće
naplatiti &scaron;to već kod vas imam plaćeno, inače priete, eh moram i peti
privitak pridodati, molim otvorite privitak:

T-com_150416_izključiti_struju_opomena.jpg

Koliko do toga kome se mogu na vas, T-com, žaliti, to ste mi i vi dužni
reći, i dajte mi do znanja kome, molim liepo!

Unapried hvala!
#################################
=== Elektri na uvid, a T-com, vas molim jasan nedvosmislen ===
=== odgovor na sve moje upite, a ako koji ===
=== nekom (fantazmagoričkom) logikom smatrate nejasnim, eh onda, ===
=== ako vam je toliko zdravog razuma na razpolaganju (a moralo bi ===
=== biti jo&scaron; razbora u T-com-u!)... eh onda navedite, ===
=== ali razborito da intelektualac koji ipak nije ni pravnik ni ===
=== ekonomist može va&scaron;e gledi&scaron;te jasno razumjeti. Pa vi ste ipak ===
=== i podržka va&scaron;im koristnicima! Unapried hvala! ===

################################
Sav tekst izpod već je slat ranije.
################################

=== 3će slanje, 1vo bilo 20. ožujka, tekst i privitci istovjetni ===
=== ali ne &scaron;aljem Elektri, jer su primili, i odgovorili ===
=== Dana 8. travnja 2015, oko 19h, &scaron;aljete preko Overseas-a ponovno ===
=== razgovor bje preko speakerphone-a kao niže opisani 12. siečnja ===
=== opet imadoh priliku preuzeti dokument na neviđeno na isti način ===
=== protivno mojem naputku u ovom tekstu: Ne bez moje privole! ===
=== &scaron;aljem i na na ===
=== te na . Može konačno HR T-com-ova podržka? ===

Vrlo &scaron;tovani Damire Juhas,
(ukoliko je to va&scaron;e pravo ime, potvrdite, jer meni se čini da bi mogao
biti alias --sic: *možda* mogao--, na &scaron;to ovim ne prigovoram, ali želim
to znati)

&scaron;tovani iz Elektre Zagreb,

(vama na uvid ovaj tekst radi jedne nedoumice --ne nego barem dvije
nedoumice; vidim dok prije slanja pregledavam--, koju nađite molim u
tekstu --preskočite do doslovnog teksta "Elektra Zagreb, molim obratite
pozornost:", bez navodnika, te pogledajte čitav ovaj predmet, jer je
svojevrsni pravni, ili administrativni problem, barem kako ga forsire
T-xom, o kojem se ipak i vi, Elektra, također, pored T-com-a, trebate
očitovati. Pogledajte posebice poslie doslovnog teksta "&Scaron;tovana
Elektra, očitujte se i vi!", niže u tekstu, bez navodnika)

On Tue, Mar 10, 2015 at 03:23:02PM +0100, wrote:
>
> Po&scaron;tovani gospodine Rovis,
>
> Navedenom provjerom utvrđeno je kako je Zahtjev za aktivacijom usluge
> opskrbe električnom energijom Hrvatskog Telekoma d.d. zatražen putem
> Indirektnog partnera dana 11.11.2014. godine te je temeljem istoga
> usluga aktivna od dana 01.01.2014. godine. Napominjemo kako je rok za
> odustajanje od usluge 14 dana od datuma podno&scaron;enja zahtjeva putem
> Indirektnog partnera.


Dobro, ali ono &scaron;to jamče va&scaron;i "Indirektni partneri" jest: može se
odustati bilo kada.

>
> Nadalje, opskrba električnom energijom Hrvatskog Telekoma d.d. aktivna
> je bez obveznog trajanja pretplatničkog odnosa te će, kada zaprimimo
> potrebnu dokumentaciju, isključenje biti izvr&scaron;eno bez naplate dodatnih
> naknada.


Tako su i "Indirektni partneri" rekli.

> Stoga, nastavno na Va&scaron; zahtjev nadležnoj službi proslijeđen
> je nalog za isključenje usluge opskrbe električnom energijom Hrvatskog
> Telekoma d.d.. Temeljem istog na Va&scaron;u adresu biti će poslan zahtjev za
> prestankom Opskrbe električnom energijom od strane HT-a.


Nadam se da to samo zvuči zlobnije nego &scaron;to doista jest, pa mi
objasnite: radi li se ovdje samo o prestanku va&scaron;e posrjedne usluge, bez
ikakvog izključivanja struje mome domaćinstvu, ili se tu radi o podpunom
(koliko god privrjemenom) "prestanku Opskrbe električnom energijom", dok
se ne ostvari (premda se zapravo samo nastavlja, jer je u tieku) moj
predplatnički odnos s Elektrom Zagreb?

Elektra Zagreb, molim obratite pozornost:
=========================================
Moj predplatnički odnos se zapravo s vama samo nastavlja, budući da:
moji novci, koji su kod vas u preplati, se kod vas rabe u svrhu naplate
moje nove potro&scaron;nje električne energije od 1. siečnja 2015, koliko
razumiem, a ne vidim da bi moglo biti drugčije.

Molim u svezi s ovom nedoumicom potvrdu od strane Elektre -- to je
ujedno i potvrda va&scaron;ih ranijih pismenih navoda, da ćete tako činiti,
dakle pismenih navoda iz va&scaron;ih obračuna (ili je naziv bilance) koje ste
mi dostavili, a svote su na va&scaron;im računima za veljača-srpanj 2015. To su
računi HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o Elektra Zagreb
Gundulićeva 32, IBAN: HR9223400091510077598, &scaron;ifra kupca: 17440479, svih
tih &scaron;est računa na iznos 210,29 kn.)...

Elektra Zagreb, unapried hvala na va&scaron;em odgovoru!
---

Sada nastavljam odgovarati prvenstveno T-com-ovom djelatniku, ali bit će
jo&scaron; i za Elektru niže.

&Scaron;tovani Damire Juhas,

dopustite da, nakon &scaron;to sam gornji upit i vama, a i Elektri, nadam se
jasno postavio, dopustite da ponovno citiram va&scaron; navod, radi daljnjeg
poja&scaron;njenja velike nejasnoće u svezi s istim.
(također bih vas molio da, ako možete odgovarate slično kao i ja, da se
vidi moja konkretna rečenica na koju odgovarate, u buduće; to nije
zahtjev, nego molba; izbjeći ćemo, ili bismo, tako nejasnoće)
> Stoga, nastavno na Va&scaron; zahtjev nadležnoj službi proslijeđen
> je nalog za ...[rez]...

( nalog je valjda za prienosom k predhodnom naplatitelju, kako gore
navedoh )
> ...[rez]... .. Temeljem istog na Va&scaron;u adresu biti će poslan zahtjev za
> prestankom Opskrbe električnom energijom od strane HT-a.


Evo &scaron;to se dogodilo u četvrtak, 12. siečnja 2015, oko 18:00 sati.

Mjesto: Vankina 4, jedini ostvareni kanal komunikacije: speakerphone
na&scaron;e zgrade (zgrada Vankina 2-10, 5 ulaza, osmerokatnica). MR za
Miroslav Rovis, ND za neviđeni dostavljač.

(Zvoni zvono --isti zvuk kao i zvuk speakerphone je i zvona s vrata, ja,
MR, gledam: nije nitko pred vratima na VI katu; dakle treba razgovarati
preko speakerphona.)

( rekonstrukcija razgovora preko speakerphone-a )
MR: Tko je?
ND: Iz T-com-a. Jeste li vi Miroslav Rovis?
MR: ...Tko ste? ( ne vjerujem u&scaron;ima jo&scaron;, nikakav dogovor nije uglavljen
ni za kakav posjet ili drugo sa T-com-om )
ND: Dostava, iz T-com-a. Jeste li vi Miroslav Rovis?
MR: Jesam.
ND: Imate li kopiju osobne izkaznice?
MR: Za&scaron;to?
ND: Imam za vas ugovor. Ali moram preuzeti kopiju va&scaron;e osobne izkaznice.
MR: Kakav ugovor?
ND: Ne znam. Ja sam samo dostava. Imate li kopiju va&scaron;e osobne izkaznice?
MR: O kakvom se ugovoru radi?
ND: Ne znam. Ja sam samo dostava.
MR: Nemam kopiju moje osobne, ali mogu je skenirati.
ND: Gospodine, nemam ja vremena čekati.
( kratka stanka; I &scaron;to sam mogao? )
MR: A ni&scaron;ta onda.
ND: Doviđenja.
MR: Doviđenja. Svako dobro!

Tako se to dogodilo. Nikakvog dogovora nije bilo o nikakvoj dostavi bilo
čega. Također ovaj va&scaron; donji, prvi sledeći, citirani odlomak nije jo&scaron;
dogovor temeljem kojeg biste bili smjeli poduzeti tu akciju koju
navodite, koja mi ostaje nepoznata u mnogim pojedinostima.

O kakvom se doiota ugovoru --nije dostavljač rekao "razkid ugovora", on
je rekao "ugovor"-- radilo koji mi je dostavljač bio spreman izporučiti,
jedino uz moje uručenje njemu, na ruke, bez čekanja, papirnatog preslika
moje osobne izkaznice, pa da je to tada bilo trabalo i uz kuvertu koja
bi bila naslovljena na T-com ili da se moglo i bez ičega, samo goli
papir...

Bih li ja tada imao mogućnost vidjeti i pročitati u miru &scaron;to primam, ili
bih bio prisiljen žuriti, jer: on je dostavljač, i nije njegovo da čeka
da ja čitam i odlučujem primiti i podpisati, ili uobće ne primiti:
podsjećam da ja činjenično ne znam &scaron;to ste to vi meni, navodno, poslali.
Navodno se radi o tome o čemu u va&scaron;em e-pismu pi&scaron;ete... Čak je i
prilično vjerovatno, sada vidim --ne onda nisam mogao znati--, da je
tako, budući da se poklapa sa va&scaron;im prvim sliedećim citiranim odlomkom
izpod; ali vjerovatno i činjenično jasno ipak nije isto. Podsjećam dakle
da ja jo&scaron; činjenično ne znam &scaron;to se to vi meni tad poslali, navedenim
putom.

Temeljem čega to ste stupili u to dostavljanje na takav način, a bez
moje privole?

I evo tog sledećeg va&scaron;eg odlomka:
> Nakon &scaron;to
> isti potpi&scaron;ete i povratno nam ga dostavite, zahtjev za raskid HT
> Opskrbe biti će proslijeđen u HEP d.d., a nakon realizacije zahtjeva
> predmetni priključak biti će prebačen na HEP u cijelosti.


To ćemo, nadam se, rie&scaron;iti na jedan od mogućih načina. Uvjeren sam da
načina na koje mogu razvrći ugovor za plaćanje potro&scaron;nje električne
energije preko vas (samo je to u pitanje, vi je ne proizvodite), ima
nekoliko, i T-com mi te načine trebao predložiti na izbor, a ne
zaključiti i odlučiti bez moje privole.

Pa budući da to niste učinili ranije, molim vas da to učinite sada, da
mi te načine predložite na izbor, a sam izbor kako ću razvrći ugovor,
da ostavite meni.

Može li mojim dolazkom u va&scaron;u poslovnicu? Ako da, koju, kada? Mogu li i
tu birati?

Može li mojim vlastitim slanjem dokumenta "puževom po&scaron;tom"
("snail-mail"), kojeg dokumenta, kako ga sastaviti, &scaron;to priložiti?

Može li mojim vlastitim slanjem dokumenta elektroničkom po&scaron;tom
("e-mail-om"), kojeg dokumenta, kako ga sastaviti, &scaron;to priložiti?

U međuvrjemenu, otvorite privitke:

osobnaMiroslavRovis_01.jpg
osobnaMiroslavRovis_02.jpg

te mi, budite ljubazni, recite, ima li ikoga normalnog i sa pola
pučko-&scaron;kolske spreme, koji ne bi zaključio da sam ja mislio na ovakovo
slanje osobne izkaznice, u svrhu razvrgavanja ugovora za plaćanje
potro&scaron;nje električne energije preko vas... budući da sam taj priedlog
dao u e-poruci?

Ima li ikoga normalnog i sa pola pučko-&scaron;kolske spreme, koji ne bi
zaključio da sam ja, kada sam u svome e-pismu naveo da:

> (Ako je potrebno, mogu poslati i preslik svoje osobne izkaznice, kao
> dodatnu podkrjepu.)
>


Ima li ikoga normalnog i sa pola pučko-&scaron;kolske spreme, koji ne bi
zaključio da sam ja, kada sam u svome e-pismu tako naveo, vjerovatno
mislio na slanje tog privitka/tih privitaka e-po&scaron;tom (zamietite "e-"
prefix, molim)? Ima li takvoga?

Koji ne bi zaključio da sam ja vjerovatno mislio na slanje elektroničkom
po&scaron;tom? Ovako kako ste vi, nadam se, upravo primili, moje JPEG preslike
osobne izkaznice?

Ukoliko te privitke ne poderete (uni&scaron;tite skraćivanjem, kao &scaron;to ste mi
dva put poslali nečitak PDF privitak moga tada&scaron;njeg računa za brzoglas
(telefon) i Mrežu (internet), jer je bio "stub" (engl.: "batrljak") od
datoteke, sasvim skraćena datoteka, ne ciela, kad sam mislio da sam
izgubio va&scaron; ranije dostavljeni račun, ili da mi niste poslali papirnati
taj račun; bilo je to za pro&scaron;li ili predpro&scaron;li mjesec). (I to dva puta
ste batrljke poslali, ne jednom, a krivili mene da, kao, ne znam ih
otvoriti.)

Dalje navodite kako:
> Koristimo priliku napomenuti kako nisu utvrđene nepravilnosti prilikom
> obračuna računa 4000124006 za siječanj te je isti potrebno podmiriti u
> iznosu 167,36kn.


Nema nepravilnosti? Nema nepravilnosti i ja bih to trebao platiti?

Nema nepravilnosti, a želite mi naplatiti struju, koju uobće jo&scaron; nisam
ni potro&scaron;io? Kakvu to potro&scaron;nju vi navodite u tom računu?

Ili va&scaron; račun 4000124006 navodi potro&scaron;nju imaginarne struje, ili su
računi Elektre i službeni navodi da će automatski, ukoliko u roku od 15
dana ne zatražim povrat novca, te novce rabiti za naplatu tada budućih
računa, va&scaron;om nekom voljom, poni&scaron;teni, a da ja nisam dobio poni&scaron;tenje te
njihove službene odluke da naplaćuju moje račune, od njih?

Ne, poni&scaron;teni nisu, jer bi mi Elektra obaviest o tome poslala.

Uvjeren sam da je posao uzklađivanja računa, te postojećih
dugova/preplate između Elekte i T-com-a bio, i jest, to preuzimanje
stanja i uzklađivanje, na vama i njima, ne meni, premda evo, ipak sav
ovaj tekst ja sada, a ne vi između sebe, jedni drugima, i njima, i vama,
&scaron;aljem na uvid.

A činim to jer vrlo jasno vidim da to usklađivanje posebice vi, T-com,
učinili niste, budući da mi nakon duljeg promi&scaron;ljanja, čini se, hoćete
naplatiti &scaron;to potro&scaron;io jo&scaron; nisam.

Naime, radi se o, jasno vam prikazanom stanju, potražite:
> > Ali druga dva su oba "izdata" 21. siečnja.
> >
> > Jedan veli predplata 999,36 kn, te istodobno potražuje 34,87 kn,
> > dospieća 15. siečnja, &scaron;to plaćam. Taj veli preplata je 999,36 kn.
> >
> > Drugi nema računa s dospiećem u siečnju, nego 16. veljače, &scaron;to ostavljam
> > za kasnije. A taj veli preplata je 880,06 kn.

u tekstu iz predhodne moje e-poruke. (Istu raniju e-poruku dobila je i
Elektra, osim ako je niste vi filtrirali. A ako jeste, dobila je onu
kasniju poruku predhodeću ovoj koju čitate, jer mi je na nju odgovorila.
Ima to i u obje te poruke.)

&Scaron;tovana Elektra, očitujte se i vi!

Naime, da bi T-com-ov zahtjev za mojim plaćanjem bio pravno i
financijski valjan, vi biste, *govorim teoretski*, morali prvo povući
svoje služeno mi saobćene odluke o naplati, uz mojih novaca, koji
su preostali kod vas, uplatu natrag na moj račun.

I dalje *teoretski*, o tomu biste me tada trebali obavjestiti ako biste
to učinili, te mi, naravno, poslati i podpuno novu bilancu, ako se tako
to zove, koja bi, i dalje naravno *teoretski* govoreći, sasvim, i
naravno službeno, poni&scaron;tila va&scaron;u predhodno mi već poslatu bilancu.

No, ja vjerujem da biste, umjesto te gornje *teoretske mogućnosti*, mogli,
i za to vas molim, objasnite T-com-u da mi ne naplaćuje &scaron;to jo&scaron; nisam
potro&scaron;io, a novci za pone&scaron;to buduće potro&scaron;nje su jo&scaron; kod vas.

Jer ne mogu plaćati i jednima i drugima, budući da se ne radi od dvije
nego o istoj usluzi, k tome jo&scaron; i o dosta ni na koji način ne potro&scaron;ene
struje.

Za onu gluplju mogućnost nagla&scaron;avao *teoretski*. Evo za&scaron;to: zato &scaron;to,
videći s kakvima nažalost, moguće, imam i dalje posla, s podržkom koja
mi ne ostavlja izbor, nego bi mi prvo zapovjedala (pogledajte njihov
prvi odgovor meni, Elektra), a onda bi odlučivala kako ću ja &scaron;to činiti,
bez da mi omogućava izbor načina na koji ću ja to učiniti, opet vrsta
zapovjedanja...

###################################################################
Ovom prilikom primite, T-com, na znanje, da ubuduće ne odlučujete
umjesto mene kako ću ja &scaron;to napraviti, nego odluku prepustite meni, tamo
gdje izbor postoji. Dakle: ubuduće: nikakve dostave, a posebice od
trećih subjekata koje bi podrazumievale dodatnu naplatu same usluge
dostavljanja.

O kojem se u navedenoj usluzi trećem subjektu radi, kojoj tvrdci, ako
nije T-com, kako se čini, i hoće li me to, i ako da, koliko, ko&scaron;tati,
molim da mi odgovorite?

Ubuduće (a nisam ni ovo prihvatio; ovo čak nisam ni mogao, da sam i
htio, vidi rekonstruirani transkript, prihvatiti)... Ubuduće ne
prihvaćam, bez izričitog dogovora sa mnom, ikakve "treće" (čitaj dalje
za obja&scaron;njenje) usluge.

Da pojasnim, te će dodatne usluge, ako ne počnete opet nasilje vr&scaron;iti na
da mnom va&scaron;im koristnikom, moguće biti jedino nakon mojeg: da, &scaron;aljite,
ili obćenito: da, može ovo, ili može ono, u pisanom obliku, i to tekstom
kojim nedvosmislenom prihvaćam ovo ili ono na ovakav ili onakav način.
Jedino tako se može, uz moju privolu, ostvariti ikakva usluga koja ne bi
bila usluga koju sam ugovorom zatražio te ju plaćam, od T-com-a, poput
brzoglasa, Mreže i IPTV-a.

Dakle ubuduće: ne nikakvoj drugoj usluzi pored tih nominalnih koje mi
T-com daje, osim ako to pisano, pisano kao &scaron;to je pisan ovaj
elektronički tekst u ovoj elekroničkoj poruci, osim ako to pisano
drugčije za pojedinu priliku i okolnost, ne budem napisao i vama taj
zapis poslao. Pa bila to neka dostava ili &scaron;to drugo, koje je van gore
navedenih, i koje ne podpada pod moguće druge va&scaron;e temeljne usluge, ako
i drugih va&scaron;ih temeljnih usluga ima koje sam ugovorom zatražio, pored
gore od mene navedenih brzoglasa, Mreže i IPTV-a.
###################################################################

Molim vas, Elektra, primite na znanje sliedeće:
###################################################################
Za onu "gluplju" mogućnost nagla&scaron;avam *teoretski*, jer evo, Elektra,
primite na znanje, ja odbijam tu mogućnost va&scaron;eg službenog poni&scaron;tavanje
naplate budućih mojih tro&scaron;kova buduće potro&scaron;nje struje kod vas, nego
želim, i ljubazno vas molim, da ostanete pri od vas navedenom načinu
naplate buduće potro&scaron;nje stuje u mom domaćinstu, iz moje preplate, do
daljnje moje odluke o tome. Hvala.
###################################################################

I ElektraZagreb, i T-com, ste mi odgovorili 10. ožujka 2015 poslie
podne. Ono &scaron;to je tu zanimljivo, jest, da ste odgovorili na moje e-pismo
od 2. ožujka 2015 T-com, a Elektra na tada novo e-pismo od istog dana
(kako je naravno i trebalo; hvala!). Dakle odgovori su sliedili, tek
nakon &scaron;to sam ja poslao novo, jasnije, skraćeno e-pismo na va&scaron;e obje
e-adrese, koje sam poslao tog istog 10. ožujka 2015 kad ste i
odgovorili, ali prie podne.

Nekoliko sati renije nego ste vi poslali va&scaron;e odgovore, ali T-com dakle
ne na to novo, jasnije, skraćeno moje e-pismo, nego na ono staro,
donekle nejasno, s mojim nepotrebnim grje&scaron;kama, koje ja poslah, kako
rekoh, punih 8 dana ranije... A nije T-com ni spomenuo da je ovo potonje
e-pismo, nakon kojeg je istog dana odgovorio na ono prvo moje e-pismo...
A nije T-com ni spomenuo da je ovo potonje moje e-pismo uobće i dobio.

Pa vam u prilogu &scaron;aljem, u privitku, radi T-com-a, i to pismo. Molim
otvorite privitak:

MiroslavRovis_T-com_Elekra_20150310.eml

T-com, molim vas da se prilikom potvrde prijama mojih e-poruka držite
važećeg netiquette-a kakvog se pridržavaju po&scaron;teni ISP-ovi. A to je,
primjerice (ovo je jedan od najboljih načina), po&scaron;aljite potrdu koja će
sadržavati In-Reply-To uzglavlje ("header"), kao &scaron;to je primjerice
odgovor Elektre na moje od vas jo&scaron; nepotvrđenog prijama e-pismo od 10.
ožujka nakon kojeg ste odgovorili na ono ranije e-pismo, od 2. ožujka,
kao &scaron;to je primjerice odgovor Elektre sadržavao uzglavlje:

In-Reply-To: <20150310093444.GA31155@g0n>

budući da je to moje pismo od 10. ožujka identificirano sa:

Message-ID: <20150310093444.GA31155@g0n>

Potvrde mojeg slanja poruka va&scaron;oj podržci, one automatske, o njima
govorim, su odavno već (mislim da imam samo dvije različite potvrde), te
su potvrde odavno već kopije neke ranije, nebitno vi&scaron;e koje, i to uviek
iste moje e-poruke, pa se te kopije onde ne mogu razborito ni primiti u
e-sandučić kao ikakva prava potvrda, budući su obični duplikati i to
duplikati potvrde prijama davne neke poruke, i jer, kao takvi, naravno
ne odkrivaju ba&scaron; nimalo koje su to e-poruke potvrda prijama.

Da imam vriedeću (automatsku) poruku da je moja poruka
20150310093444.GA31155@g0n od vas zaprimljena, ne bih vam morao slati tu
poruku, jer bih znao da je imate.

( I &scaron;to da se žurim potvrđivati da sam od vas, T-com, danas dobio &scaron;to mi
poslaste 16. ožujka, kad prvo želim imati, a evo opisah da je to od vas
težko dobiti, potvrdu da ste ovu poruku primili? Razumiete li problem? )

Kako ćemo dalje, zavisi o daljnjem uzklađivanju računa i odluka o njima,
od strane i Elektre i T-coma, a u skladu sa mojim odlukama, jasno
navedenim i danim obim strankama na znanje iznad.

Molim vas, obje stranke, za razboritost i na njoj vam unapried
zahvaljujem,

>
> Svjesni smo da je ključ uspje&scaron;nog poslovanja zadovoljan korisnik te se
> nadamo da smo Vam dali odgovore na Va&scaron;a pitanja.

Ne ba&scaron;...
> U nadi u dugu i uspje&scaron;nu suradnju, srdačno Vas pozdravljamo.


Dao dragi Bog! Ali počnite izpravljati velike grje&scaron;ke koje ste dosad
počinili prema meni. Ne navodim ovdje druge predmete, a velike su
grje&scaron;ke, da ne obterećujem Elektru s nepotrebnim.

&Scaron;tovana Elektra, smatrajte ovo odgovorom i na va&scaron;e kratko e-pismo od 10.
ožujka. Nažalost, ne mogu puno e-pisama slati, budući T-com ne &scaron;alje
automatske poruke po&scaron;teno i izpravno, pa neka ovo bude jedino e-pismo
istodobno vama i T-com-u. Hvala!

Izpod nema novog ranije ne poslatog teksta, osim mog podpisa sasvim na
dnu.
> S po&scaron;tovanjem
>
> Voditelj u Odjelu za pozadinsku podr&scaron;ku
> Damir Juhas
>
> Hrvatski Telekom d.d.
> Odjel za pozadinsku podr&scaron;ku
> Adresa: p.p. 21, 10 020 Zagreb
> E-mail adresa: ( mailto:prigovori@t.ht.hr )
>
> ----------------------------
> From:
> Sent: 02.03.2015 11:40
> To:
> Cc:
> Subject: Re: Povrat preplate,&scaron;ifrakupca 17440479
> &Scaron;tovani <nepoznati> dopisniče iz T-com-a,
> &Scaron;tovani iz Elekre,
>
> On Wed, Feb 25, 2015 at 02:28:03PM +0100, wrote:
> >
> > Po&scaron;tovani,
> >
> > kako bismo izvr&scaron;ili detaljnije provjere po računima i aktivnim
> > uslugama, molimo vas da nam dostavite svoj OIB ili poziv na broj s
> > jednog od zaprimljenih računa koji je izdan od strane Hrvatskog
> > Telekoma.
> To ću dostaviti na dnu, da i Elekra vidi moj zahtjev koju ću tamo
> navesti.
>
> > Nadalje, dobivat ćete dva računa.
> Dobivao bih, čitajte dolje. Ali po&scaron;tedite me, molim vas, zapovjedajućeg
> tona.
>
> > Na HT računu iskazuje se tro&scaron;ak potro&scaron;ene el. energije, naknada za
> > obnovljive izvore, naknada za opskrbu el. energije. HT-ov račun &scaron;alje
> > se mjesečno.
> >
> > HEP ODS-u (operatoru distribucijskog sustava) plaćat ćete mrežarinu
> > (kori&scaron;tenje prijenosne i distribucijske mreže) i naknadu za mjernu
> > opskrbu. Račun se ispostavlja dvaput godi&scaron;nje (svakih 6 mjeseci), a
> > mjesečno se plaćaju tzv. »akontacijske rate«.
>
> Dobro, tako bi to bilo...
> > ...[rez]...
> >
> > Hrvatski Telekom d.d.
> > Odjel za e-podr&scaron;ku
> > E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> > Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )
>
> Obratite molim pozornost, i odgovorite na dodatna moja pitanja i zahtjev.
> > ----------------------------
> > From:
> > Sent: 24.02.2015 8:32
> > To:
> > Cc:
> > Subject: Povrat preplate, &scaron;ifra kupca 17440479
> >
> > &Scaron;tovani T-com!
> > &Scaron;tovani ElektraHEP!
>
> Obratite molim pozornost i u ovoj poruci koju poslah 24. veljače, a
> također, da ne velite da je moje pitanje bez osnova, obratite pozornost
> da na ovu drugu adresu pored va&scaron;e adrese, dakle na adresu
> poslah također jo&scaron; 31. siečnja upit/zahtjev.
>
> Adesa nalazi se na poleđini svih računa HEP Elektre
> i službeni je način elektroničke komunikacije s njima (NETOČNO, vidi
> dalje).
>
> Ja s va&scaron;ih servera nisam dosad, čini se (podpitanje: jeste li filtrirali
> i neposlali, ili jeste li poslali s va&scaron;ih servera onu zadnju moju poruku
> poslije ove na koju odgovarate iz T-coma?... vidi izpravak dalje))
>
> IZPRAVAK: U međuvrjemenu primjetih da je razlog moja slabovidnost.
> Trebao sam poslati upit na:
>
> a ne kako poslah, bez početnog "infocentar." Zato to izpravljam &scaron;aljući
> na tu podpunu adresu ovo e-pismo.
> #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> Po naravi domena, međutim, da ste i onako poslali (a poku&scaron;aj bje samo
> jedan, kakva krutost!), stiglo bi na njihovu domenu, i oni bi to
> dostavili gdje treba! Zar ne bi stiglo, ElektraZagreb?
> #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> ---
>
> Ova nemogućnost komunikacije s Elektrom, za koji problem sam djelomično
> ja kriv, ne bi bila bitna, kad ja ne bih imao svoju struju preplaćenu,
> dakle vi&scaron;e struje plaćeno nego &scaron;to sam je potro&scaron;io, za oko 1,000.00 kuna
> (sada dodatno umanjeno za nov utro&scaron;ak, naravno), kako sam jasno naveo u
> svim pismima.
>
> Dakle, &scaron;tovani T-com i &scaron;tovana Elektra, budući da imam preplaćenu struju
> kod Elektre, ja bih molio da mi se omogući da ostanem kod Elektre, te da
> se poni&scaron;ti ugovor sa T-com-om u podpunosti. Tako su dečki i rekli, da
> mogu razvrći kad hoću ugovor s T-com-om, rekli su to kad sam prelazio k
> T-com-u, dečki: va&scaron;i T-com agenti u prolazu u na&scaron;oj zgradi, ljubazni za
> razliku od nekih network administratora koji me lažno obtužuju i
> dodijavaju na razne načine (da ne duljim o tome).
>
> Pa dakle, u svrhu nastavka plaćanja prema računima, mjesečnim, koj imam
> od strane ElektreZagreb (za svaki mjesec od veljače do srpnja 2015 po
> 210.29 kn, a ne kako je navedeno u obja&scaron;njenju iz T-com-ove poruke,
> tekst se može pročitati iznad...)
>
> #########################################################################
> Pa, dakle ovim redcima izjavljujem da želim nastaviti plaćati struju kod
> ElektreZagreb, a prekinuti neostvareni predplatnički odnos s T-com-om za
> el. energiju, i u tom smislu primite ovim redcima to na znanje, i vi
> Elektra, i vi T-com, a podkrjepljujem tu izjavu i, kako je T-com (u
> srodnu svrhu) iznad tražio, svojim OIB-om:
>
> OIB: 36664062702
>
> (Ako je potrebno, mogu poslati i preslik svoje osobne izkaznice, kao
> dodatnu podkrjepu.)
>
> #########################################################################
> Molim i ElekruZagreb, i T-com, da mi na moj gornji zahtjev odgovore.
> #########################################################################
> #########################################################################
>
> Moji navodi i priedlozi i drugo iz donje poruke mogu se, s promjenom
> okolnosti, u ovo kasnije vrieme, primjeniti samo s dosta preinaka...
>
> Ipak donju poruku, na uvid Elektri Zagreb, ostavljam.
>
> Samo po jedan poku&scaron;aj (naveli su tako kad su mi vratili poruku kao
> "undeliverable", da su [samo jednom] poku&scaron;ali, i da ne će ponovno
> poku&scaron;ati), a domena je dobra. Kakva krutost od strane T-com-a!
>
> To bi bilo stiglo i s tom djelomično, ne sasvim neizpravnom, ne!,
> djelomično neizpravnom adresom po svim uzusima Mreže! Jer samo vlastnik
> domene je dužan razpolagati svojim adresama, i domena ako je izpravna (u
> ovom slučaju "hep.hr"; domena je onaj "string" [=red znakova/slova]
> poslije "@", ako je domena izpravna &scaron;kolsko pravilo koje uče svi network
> administratori, temeljno pravilo na Svjetskoj Mreži je da se tada
> e-poruka dostavlja na tu domenu i vlastnicima domene prepu&scaron;ta daljnju
> brigu kamo i kome tu poruku prosliediti, njima, pod njihovom domenom!
>
> Nema novog teksta dolje za T-com, nego samo jedna od ranijih poruka koju
> iz *** razloga Elektra nije dobila, te poslije nje moj dana&scaron;nji podpis (a
> cielo je e-pismo i mojim PGP podpisom podpisamo.)
>
> > ponovno &scaron;aljem poruku koju poslah prije tri i pol tjedna. Ona je dolje
> > izpod.
> >
> >

--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr


<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>