Re: E-mail potvrda (ECR:2685991)

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ signature.asc (application/pgp-signature)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis
Date:   
To:  Email verifikacija
CC:  Tomislav Iveta
Subject: Re: E-mail potvrda (ECR:2685991)
Štovani Tomislav Iveta, štovani T-com

(Tomislav i ja razgovarali smo danas, u Avenue Mall T-com prodajnom mjestu, u vezi vrlo konkretnih ali drugih zlostavljanja od T-com djelatnika)

Nisam vam ja danas ustupio moju e-adresu, već je ona već par godina kod vas.

Molim ne šaljite mi e-poruke u HTML-u, nego tekstualne e-poruke.

HTML nije standardan, a u Linux-u kojih sam raznih inačica ja koristnik kroz petnaestak godina, HTML u e-porukama ne koristimo, pa moj Mutt klient za e-poštu ne može ni uporabiti donju adresu. A i nije ni potrebno.

Štovani Tomislave, koga ovi glume, i je li i dalje, i koliko je moćan, moj renomirani zlostavljatelj, ako se o Damiru Juhasu radi, ili ako ne koliko takvih kao on još u T-com-u ima, koji me čine ponovno i ponovno gubiti vrieme.

Da je moja e-adresa, i odkad, kod vas, lahko možete ustanoviti iz mnogih e-poruka dosad poslatih. Kako mi danas veli Tomislav Iveta, poruke izbrisati ne smijete.

Ali ipak možete poruke između mene i vas pregledati, i ustanoviti da sam sa ove moje adrese puno dosad njih vama pisao na:

https://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/

Tek neke za primjer:

https://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20170125.095109.0a9d0961.en.html
https://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161224.110954.4d901391.en.html
https://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161128.104347.13de7225.en.html


On 171115-12:13+0100, Email verifikacija wrote:
> <img src="cid:t-logo.png"/><br/><br/><div><div><font size="3" face="Arial">Poštovani,</font></div><div><br/></div><div><font size="3" face="Arial">Hvala što ste se odlučili za e-mail komunikaciju s nama!</font></div><div><font size="3" face="Arial"><br/></font></div><font size="3" face="Arial">Molimo Vas potvrdite ispravnost e-mail adrese koju ste nam ustupili za kontakt. Ispravnost adrese potvrdite</font><font size="3" face="Arial"> <strong><a href="http://email-verifikacija.hrvatskitelekom.hr/EmailVerification/ht/evPage.xhtml?token=10jRzSkRozrYPj2a%2FXfv36wkbhfQqlgah2giK4LYDTZ5XAAagBIFYkLYClXCbbp9ddqDK8l0fpQ0%0AkqRMiNlBBTOmEjgQAHO0BEMIwIeqZhs%3D">ovdje</a></strong>.</font></div><br/> <br/><div><font color="#e20074"><font size="3" face="Arial">Vaš Hrvatski Telekom</font><br/></font></div><br/><br/>
> <DIV><P><HR>
> <P><FONT color=#999999 size=1 face=Arial>IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadr&#382;aj ove poruke i eventualno prilo&#382;enih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku gre&#353;kom, molimo Vas, obavijestite po&#353;iljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez &#269;itanja, trajno uklonite s ra&#269;unala. Bilo kakvo preno&#353;enje, kopiranje ili distribucija informacija sadr&#382;anih u poruci tre&#263;im osobama je zabranjeno i mo&#382;e biti zakonski ka&#382;njivo. Sadr&#382;aj, stavovi i mi&#353;ljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nu&#382;no stavove HT - Hrvatskog Telekoma d.d. HT ne prihva&#263;a nikakvu odgovornost za eventualnu &#353;tetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadr&#382;anih u poruci. </FONT></P>
> <P><FONT color=#999999 size=1 face=Arial>DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it. </FONT></P>
> </P></DIV>


Za Tomislava: kako nikad nisam pristao da tajim korespondenciju sa T-com-om:

(krenuti od:
https://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/mindex/iskon-tcom-mr@20131015.064322.67df2577.en.html
)
a svakako vidjeti i:

https://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20150422.144829.098c160f.en.html
( to je onaj dokument za koji sam vam bio rekao jutros: ma nemam i za ili u vezi njega vrjemena sastaviti prigovor )
gdje nađite:


> Prihvaćam iz iste "IZJAVE O ODRICANJU ODGOVORNOSTI" da, ukoliko ne bih
> dobio izričito dopuštenje, zaštićujem od svakog mogućeg javnog
> prepoznavanja vaše djelatnike, te prihvaćam, ukoliko bi se jasno
> pokazalo da su pojedinosti iz našeg suobraćanja tajne koje treba
> zadržati u vašem sustavu, da iste tajne ne širim javno, sve drugo iz
> vaše izjave je bezpotrebno zastrašivanje koristnika koje je zapravo
> bezsmisleno, a u određenim vidovima moguće i doista protuzakonito.
>
> Molim da gornje prihvatite, kao i da primite na znanje da ja zadržavam
> pravo snimati razgovore sa vašom koristničkom podržkom, budući da vi
> isto činite, te vas o mogućem snimanju smatram obavještenim od sad pa
> tiekom svog trajanja naše, nadam se uskoro ugovorene i ostvarene,
> suradnje.
>
> Hvala na vašoj obavještenosti i o mom mogućem snimanju.
>


što je T-com primio na znanje. Naime između mene i T-coma nije licenca nego ugovor, a ugovorna strana prije ugovora može, kao što sam ja učinio, postaviti uvjete ugovora.

Štovani Tomislave, koji me ovako zlostavlja takav je jadnik, ali opasan jadnik, možda i po sebe, da je doista stramota i za T-com i za Hrvatsku... Ali toga ima na sve strane u Hrvatskoj...

I, što vi velite, Tomislave, naravno, ako što možete, jer taj moj zlostavljač ima u T-com-u moćne zaštitnike koju mu omogućuju zlostavljanje... Zar je doista još potrebno verificirati moju e-adresu...

Istu onu s koje je slat marsovski [=izmišljeni] spam (to je u vezi s jutros izpisanim i uručenim prigovorom)?

Ako što možete, unapried hvala, jer odavno već ne mogu u T-com-u naći nikog za noramalnu komunikaciju...

[[ Da ne velim da su sve moje poruke PGP-podpisane, po tri-četiri godine rabljenim uviek istim mojim PGP-podpisom, do zamjene novim PGP-podpisom, ali taj, ili takvi, onda pošalju pismo dodijavanja kako oni taj dokument ne mogu preuzeti, kao da ne znaju što je PGP... ]]
--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
https://www.CroatiaFidelis.hr