Opomena za usluge Hrvatskog Telekoma

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/html)
+ 5019102951_RL_50191029518-034-1_201712.pdf (application/octet-stream)
Delete this message
Author:  E-Račun
Date:   
To:  Miroslav Rovis ('1', at HT.HR)
Subject: Opomena za usluge Hrvatskog Telekoma
Poštovani,pregledom poslovnih knjiga utvrdili smo da na Vašem računu postoje neevidentirane uplate za korištenje usluga Hrvatskog Telekoma, pa Vam u prilogu dostavljamo Opomenu sa svim detaljima o eventualnom dugovanju, kao i podatke o načinu plaćanja.Ako ste obvezu za iskorištene usluge u međuvremenu podmirili primite našu ispriku te priloženu Opomenu smatrajte nevažećom.S poštovanjem,Vaš Hrvatski TelekomOva poruka generirana je automatski pa Vas molimo da na nju ne odgovarate.Uputu za rad s PDF dokumentima i registraciju HT-ovog certifikata možete pronaći ovdje.Registracija certifikata Vam omogućava sigurniji rad s digitalno potpisanim dokumentima.