Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ (text/html)
Delete this message
Author:  T-com prigovori
Date:   
To:  Miroslav Rovis ('1', at HT.HR)
Subject: Re: Povrat preplate, šifra kupca 17440479 [T2015030200UJ]

Poštovani gospodine Rovis,

zaprimili smo Vaš prigovor vezan za račun broj 4000124006 te smo slijedom navoda iz istoga izvršili provjeru baze podataka Hrvatskog Telekoma d.d. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju da detaljno provjerimo Vaše navode te Vam u nastavku dostavljamo odgovor.

Navedenom provjerom utvrđeno je kako je Zahtjev za aktivacijom usluge opskrbe električnom energijom Hrvatskog Telekoma d.d. zatražen putem Indirektnog partnera dana 11.11.2014. godine te je temeljem istoga usluga aktivna od dana 01.01.2014. godine. Napominjemo kako je rok za odustajanje od usluge 14 dana od datuma podnošenja zahtjeva putem Indirektnog partnera.

Nadalje, opskrba električnom energijom Hrvatskog Telekoma d.d. aktivna je bez obveznog trajanja pretplatničkog odnosa te će, kada zaprimimo potrebnu dokumentaciju, isključenje biti izvršeno bez naplate dodatnih naknada. Stoga, nastavno na Vaš zahtjev nadležnoj službi proslijeđen je nalog za isključenje usluge opskrbe električnom energijom Hrvatskog Telekoma d.d.. Temeljem istog na Vašu adresu biti će poslan zahtjev za prestankom Opskrbe električnom energijom od strane HT-a. Nakon što isti potpišete i povratno nam ga dostavite, zahtjev za raskid HT Opskrbe biti će proslijeđen u HEP d.d., a nakon realizacije zahtjeva predmetni priključak biti će prebačen na HEP u cijelosti.

Koristimo priliku napomenuti kako nisu utvrđene nepravilnosti prilikom obračuna računa 4000124006 za siječanj te je isti potrebno podmiriti u iznosu 167,36kn.

Vezano za isporuku e-mail poruka koristimo priliku pojasniti kako je istu moguće isporučiti isključivo ukoliko je e-mail adresa ispravno navedena. Ukoliko ubuduće budete imali poteškoća s navedenim, molimo Vas da nam se obratite putem e-maila na adresu ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr ).

Svjesni smo da je ključ uspješnog poslovanja zadovoljan korisnik te se nadamo da smo Vam dali odgovore na Vaša pitanja. U nadi u dugu i uspješnu suradnju, srdačno Vas pozdravljamo.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama posjetite našu stranicu https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/pitanja-i-odgovori ( https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/pitanja-i-odgovori ), dok su Vam informacije o uslugama pomoću Samouslužnih servisa dostupne na Internet stranici https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/pitanja-i-odgovori/samousluzni-servisi ( https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/pitanja-i-odgovori/samousluzni-servisi ). Također, sve Vaše HT usluge možete administrirati na jednom mjestu http://moj.hrvatskitelekom.hr ( http://moj.hrvatskitelekom.hr ).
      •     http://facebook.com/HrvatskiTelekom ( http://facebook.com/HrvatskiTelekom )
      •     http://twitter.com/hrvatskitelekom ( http://twitter.com/hrvatskitelekom )
      •     http://youtube.com/hrvatskitelekom ( http://youtube.com/hrvatskitelekom )


S poštovanjem

Voditelj u Odjelu za pozadinsku podršku
Damir Juhas

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za pozadinsku podršku
Adresa: p.p. 21, 10 020 Zagreb
E-mail adresa: ( mailto:prigovori@t.ht.hr )
Facebook: http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom ( http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom )

----------------------------
From:
Sent: 02.03.2015 11:40
To:
Cc:
Subject: Re: Povrat preplate,šifrakupca 17440479
&Scaron;tovani <nepoznati> dopisniče iz T-com-a,
&Scaron;tovani iz Elekre,

On Wed, Feb 25, 2015 at 02:28:03PM +0100, wrote:
>
> Po&scaron;tovani,
>
> kako bismo izvr&scaron;ili detaljnije provjere po računima i aktivnim
> uslugama, molimo vas da nam dostavite svoj OIB ili poziv na broj s
> jednog od zaprimljenih računa koji je izdan od strane Hrvatskog
> Telekoma.

To ću dostaviti na dnu, da i Elekra vidi moj zahtjev koju ću tamo
navesti.

> Nadalje, dobivat ćete dva računa.

Dobivao bih, čitajte dolje. Ali po&scaron;tedite me, molim vas, zapovjedajućeg
tona.

> Na HT računu iskazuje se tro&scaron;ak potro&scaron;ene el. energije, naknada za
> obnovljive izvore, naknada za opskrbu el. energije. HT-ov račun &scaron;alje
> se mjesečno.
>
> HEP ODS-u (operatoru distribucijskog sustava) plaćat ćete mrežarinu
> (kori&scaron;tenje prijenosne i distribucijske mreže) i naknadu za mjernu
> opskrbu. Račun se ispostavlja dvaput godi&scaron;nje (svakih 6 mjeseci), a
> mjesečno se plaćaju tzv. »akontacijske rate«.


Dobro, tako bi to bilo...
> ...[rez]...
>
> Hrvatski Telekom d.d.
> Odjel za e-podr&scaron;ku
> E-mail: ( mailto:Info@t.ht.hr )
> Web: hrvatskitelekom.hr ( http://www.hrvatskitelekom.hr )


Obratite molim pozornost, i odgovorite na dodatna moja pitanja i zahtjev.
> ----------------------------
> From:
> Sent: 24.02.2015 8:32
> To:
> Cc:
> Subject: Povrat preplate, &scaron;ifra kupca 17440479
>
> &Scaron;tovani T-com!
> &Scaron;tovani ElektraHEP!


Obratite molim pozornost i u ovoj poruci koju poslah 24. veljače, a
također, da ne velite da je moje pitanje bez osnova, obratite pozornost
da na ovu drugu adresu pored va&scaron;e adrese, dakle na adresu
poslah također jo&scaron; 31. siečnja upit/zahtjev.

Adesa nalazi se na poleđini svih računa HEP Elektre
i službeni je način elektroničke komunikacije s njima (NETOČNO, vidi
dalje).

Ja s va&scaron;ih servera nisam dosad, čini se (podpitanje: jeste li filtrirali
i neposlali, ili jeste li poslali s va&scaron;ih servera onu zadnju moju poruku
poslije ove na koju odgovarate iz T-coma?... vidi izpravak dalje))

IZPRAVAK: U međuvrjemenu primjetih da je razlog moja slabovidnost.
Trebao sam poslati upit na:

a ne kako poslah, bez početnog "infocentar." Zato to izpravljam &scaron;aljući
na tu podpunu adresu ovo e-pismo.
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Po naravi domena, međutim, da ste i onako poslali (a poku&scaron;aj bje samo
jedan, kakva krutost!), stiglo bi na njihovu domenu, i oni bi to
dostavili gdje treba! Zar ne bi stiglo, ElektraZagreb?
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---

Ova nemogućnost komunikacije s Elektrom, za koji problem sam djelomično
ja kriv, ne bi bila bitna, kad ja ne bih imao svoju struju preplaćenu,
dakle vi&scaron;e struje plaćeno nego &scaron;to sam je potro&scaron;io, za oko 1,000.00 kuna
(sada dodatno umanjeno za nov utro&scaron;ak, naravno), kako sam jasno naveo u
svim pismima.

Dakle, &scaron;tovani T-com i &scaron;tovana Elektra, budući da imam preplaćenu struju
kod Elektre, ja bih molio da mi se omogući da ostanem kod Elektre, te da
se poni&scaron;ti ugovor sa T-com-om u podpunosti. Tako su dečki i rekli, da
mogu razvrći kad hoću ugovor s T-com-om, rekli su to kad sam prelazio k
T-com-u, dečki: va&scaron;i T-com agenti u prolazu u na&scaron;oj zgradi, ljubazni za
razliku od nekih network administratora koji me lažno obtužuju i
dodijavaju na razne načine (da ne duljim o tome).

Pa dakle, u svrhu nastavka plaćanja prema računima, mjesečnim, koj imam
od strane ElektreZagreb (za svaki mjesec od veljače do srpnja 2015 po
210.29 kn, a ne kako je navedeno u obja&scaron;njenju iz T-com-ove poruke,
tekst se može pročitati iznad...)

#########################################################################
Pa, dakle ovim redcima izjavljujem da želim nastaviti plaćati struju kod
ElektreZagreb, a prekinuti neostvareni predplatnički odnos s T-com-om za
el. energiju, i u tom smislu primite ovim redcima to na znanje, i vi
Elektra, i vi T-com, a podkrjepljujem tu izjavu i, kako je T-com (u
srodnu svrhu) iznad tražio, svojim OIB-om:

OIB: 36664062702

(Ako je potrebno, mogu poslati i preslik svoje osobne izkaznice, kao
dodatnu podkrjepu.)

#########################################################################
Molim i ElekruZagreb, i T-com, da mi na moj gornji zahtjev odgovore.
#########################################################################
#########################################################################

Moji navodi i priedlozi i drugo iz donje poruke mogu se, s promjenom
okolnosti, u ovo kasnije vrieme, primjeniti samo s dosta preinaka...

Ipak donju poruku, na uvid Elektri Zagreb, ostavljam.

Samo po jedan poku&scaron;aj (naveli su tako kad su mi vratili poruku kao
"undeliverable", da su [samo jednom] poku&scaron;ali, i da ne će ponovno
poku&scaron;ati), a domena je dobra. Kakva krutost od strane T-com-a!

To bi bilo stiglo i s tom djelomično, ne sasvim neizpravnom, ne!,
djelomično neizpravnom adresom po svim uzusima Mreže! Jer samo vlastnik
domene je dužan razpolagati svojim adresama, i domena ako je izpravna (u
ovom slučaju "hep.hr"; domena je onaj "string" [=red znakova/slova]
poslije "@", ako je domena izpravna &scaron;kolsko pravilo koje uče svi network
administratori, temeljno pravilo na Svjetskoj Mreži je da se tada
e-poruka dostavlja na tu domenu i vlastnicima domene prepu&scaron;ta daljnju
brigu kamo i kome tu poruku prosliediti, njima, pod njihovom domenom!

Nema novog teksta dolje za T-com, nego samo jedna od ranijih poruka koju
iz *** razloga Elektra nije dobila, te poslije nje moj dana&scaron;nji podpis (a
cielo je e-pismo i mojim PGP podpisom podpisamo.)

> ponovno &scaron;aljem poruku koju poslah prije tri i pol tjedna. Ona je dolje
> izpod.
>
> Nije mi međutim jasno, jer sada imam dva različita računa za struju, &scaron;to
> trebam platiti. (Uviek imadoh samo jedan račun mjesečno.)
>
> [[ Ne želim imati dva, nego jedan račun za svaki mjesec, kao prije. ]]
> =======================================================================
>
> Imam račun za el. energiju Hrvatskog Telekoma, dospieće 25.veljače.
> Imam račun za el. energiju HEP Elektra, dospieće 15.veljače.
>
> A imam i novce koje, jer T-com mislim da nije iz *** razloga omogućio da
> moju poruku dolje Elektra primi, koji mi jo&scaron; nisu vraćeni.
>
> Molim podrobno obja&scaron;njenje, &scaron;to i kako postupiti sada u vezi s
> plaćanjem/ne-plaćanjem čega, čega ne, i kako se o tome dogovoriti.
>
>
> ####### donju poruku poslah 31. siečnja #########
> ####### ElektraHEP je, mislim, ali ne znam, nije primila #########
> &Scaron;tovani!
>
> Imam značajnu predplatu, nejasan mi je točan izno, jer sam prilikom
> prelazka na ugovor za struju s T-com-om dobio tri računa.
>
> Od ta tri računa zanemarujem onaj "izdat" 2. siečnja 2015.
>
> Ali druga dva su oba "izdata" 21. siečnja.
>
> Jedan veli predplata 999,36 kn, te istodobno potražuje 34,87 kn,
> dospieća 15. siečnja, &scaron;to plaćam. Taj veli preplata je 999,36 kn.
>
> Drugi nema računa s dospiećem u siečnju, nego 16. veljače, &scaron;to ostavljam
> za kasnije. A taj veli preplata je 880,06 kn.
>
> Dok ovo pi&scaron;em, vjerujem da je ovaj kraćeg iznosa kojeg treba uzeti kao
> posljednjeg, zato je taj veli "za obračunsko razdoblje ... [do]
> 19.01.2015", dok onaj dužeg iznosa veli "za obračunsko razdoblje ...
> [do] 01.01.2015".
>
> Izpravite me ako je moje razumievanje gornjeg netočno.
>
> Dok ovo stigne, račun dospieća u siečnju bit će uplaćen.
>
> Pa vas molim da primite na znanje da želim podići svu preplatu.
>
> Te, molim vas, ukoliko ovaj moj zahtjev nije dostatan u tu svrhu,
> uputite me kako dalje postupiti.
>
> Unapried hvala!
>

--
Sa dužnim &scaron;tovanjem!

Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr<HTML><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#999999 size=1>

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Croatian Telecom Inc. Croatian Telecom Inc. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

</FONT></P></HTML>