Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T2016112…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ signature.asc (application/pgp-signature)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis
Date:   
To:  tehnicka.podrska@t.ht.hr
CC:  Hrvatska Agencija za teleKOMunikacije
Subject: Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T201611210376]
(( Pls. note the:

> bd1f9d429e08b478f0d999045770ef94fa194d45b7eb0f60fec1f46e483f77fa


in two places in the old message to which this one is a reply.
))

ENGLISH / HRVATSKI

Prije tri normalne automatske potvrde/poruke niže dolje, dugo dugo samo
duplikati poput:

Before the three normal auto responses further below, for pretty long I got
only duplicates like:

Date: Tue Nov 22 12:00:19 2016
...
Message-ID: <20194874.17.1479716300265.JavaMail.SAICEW1$@SAICEW1>
From: T-HT Auto response <>
Duplicate, $LINES: 373, $SIZE: 26046

A ove tri normalne povezane su s predmetima koji ne nose
"[T201611260027]"
(poput:
Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T201611210376])
ili "[T2016112102WES060Z9569052]"
(poput:
Re: T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]")

And these three normal ones are related to issues which do not bear the
"[T201611260027]"
(like:
Re: How to view PDF bills at T-com's? [T201611210376])
or "[T2016112102WES060Z9569052]"
(like:
Re: T-com and pranks with overcharging [T2016112102WES060Z9569052]")

Ove tri su nepovezane s gornje dvije teme.

These three are unrelated with the above two topics.

Message-ID: <30568553.35.1479891039157.JavaMail.SAICEW1$@SAICEW1>
Date: Sat Nov 26 04:34:33 2016
From: "T-HT Auto response" <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24795)


Message-ID: <>
Date: Tue Dec 27 12:20:39 2016
From: T-HT Auto response <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24764)


Message-ID: <>
Date: Tue Dec 27 13:56:01 2016
From: T-HT Auto response <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24765)


A jedna od dviju tema/razprava/konverzacija kojih moje poruke nisu bile
automatski potvrđene je ova, kojoj pripada i ova poruka, koju pišem samo
da velim kako nije bilo nikakvog odgovora od T-com-a.

And one of the two topics/discussions/conversations of which my messages
weren't automatically confirmed is this one, to which this message
belongs as well, and which I write just to tell how there was not reply
whatsoever from T-com.

Kroz svo vrieme od donjeg nadnevka:

In all this time since the date below:

On 161211-23:16+0100, Miroslav Rovis wrote:
> ENGLISH TRANSLATION is in bottom half.++++++++++++++++++
>
> Štovana *Tehnička podržko*!
> ==========================
> (Štovani HAKOM, još nisam dobio odgovora na tehnička pitanja od T-com-a.
> Nedopustivo kršenje mojih prava kao koristnika, pa: na uvid i vama.)
>
> Dne 161128-11:43+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 66336.230.1480329827082.JavaMail.SAICUS4$@SAICUS4"
> niže podpisani "Agent za e-korisničku podršku", što nije "Tehnička
> podržka", nije kvalificirani programer, pa nema jamstva da razumije što
> pitam, odgovara, preusmjereno kao da odgovara sa
> napisao je:
> >
> > Poštovani gospodine Rovis,
> >
> > Hrvatski Telekom e-račune isporučuje u pdf formatu na Moj Telekom portal ili
> > e-mail adresu. Račune je moguće preuzeti i na računalu otvoriti sa Adobe
> > Readerom (ili nekim drugim programom za pregled pdf dokumenata).
> >
> > Sve dodatne postavke vezane uz spremanje/otvaranje naših računa nisu u domeni
> > tehničke podrške Hrvatskog Telekoma te sukladno navedenom za isto ne pružamo
> > podršku.
> >
> > Uz zahvalu na razumijevanju srdačno Vas pozdravljamo.
> >
> > S poštovanjem,
> >
> > HRVATSKI TELEKOM d.d.
> >
> > Tomislav
> > Agent za e-korisničku podršku
> > Odjel e-poslovanja
> > Odsjek za e-korisničku podršku
> > Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
> > E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )
>
> ...[rez]...
>
> Molim da se moj upit preusmjeri nekome tko mi hoće i zna odgovoriti.
>
> Pokušat ću još jednom postaviti ista pitanja, ali *sažetije*. Jer mi na
> njih niste odgovorili. Dobit ćete, međutim ponovno, iste PDF datoteke,
> da lakše odgovorite.
>
> Molim vas da odgovorite nedvosmisleno i jasno. Gornji odgovor
> (vjerovatno) ne-programera to nije.
>
> On 161126-03:24+0100, Miroslav Rovis wrote:
>
> ...[rez]...
>
> > Dejan, dakle iz T-com-a, piše kako:
> > > provjerili smo dostupne PDF-ove koji su kreirani za Vaše račune te smo
> > > iste otvorili putem Adobe PDF reader programa.
> > To je nejasna tvdnja. Koji su to dostupni PDF-ovi? Oni koji su meni dati
> > u 4 minutice konverzacije sa:
> > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
>
> ...[rez]...
>
> > U toj konverzaciji između mojeg računala i vašeg poslužitelja vaš
> > poslužitelj [zar] nije meni poslao ove datoteke, prilikom klikanja na
> > poveznice "Račun PDF", kojih ima, prema klikanim poveznicama ove
> > četiri:
> >
> > -rw-r--r-- 1 48499 2016-11-21 11:30 418703738.pdf
> > -rw-r--r-- 1 43358 2016-11-21 11:30 424888813.pdf
> > -rw-r--r-- 1 48585 2016-11-21 11:31 431372012.pdf
> > -rw-r--r-- 1 48347 2016-11-21 11:31 435518423.pdf
> >
> > Je l' to vi tvrdite da u toj konverzaciji meni vaš poslužitelj nije
> > predao na mog računala zahtjev (klikanjem na te poveznice), točno te 4
> > datoteke?
>
> Molim, preuzmite privitke (ovoj e-poruci) sa tim datotekama od toga dana:
>
> 418703738.pdf
> 424888813.pdf
> 431372012.pdf
> 435518423.pdf
>
> PITANJE: Može li Acrobat PDF Reader otvoriti te datoteke koje sam upravo
> privio ovoj e-poruci?
>
> Ponavljam također pitanje:
> > Jeste li uobće dekriptirali network trace koji sam objelodanio na:
> >
> > > T-cogne and PDF?
> > > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
> > ?
> >
> > Ne ćete mi reć da tako stručnih nema u T-com-u koji bi to znali?... Mah!
> > 2,000 programera u T-com-u, i da nitko to ne zna, sa datotekama koje su
> > u direktoriju -- koji je ta stranica, dekriptirati? To mi ne možete reć!
> >
>
> Iz tog trace-a su te datoteke. Hoće li mi odgovoriti netko tko razumije
> ovaj predmet i u stanju je čitati trace-ove?
>
> Imam i ovo pitanje:
>
> Zašto u e-poruci "Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 11/2016",
> Dne 161204-18:24+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 772230131.1480872262486.JavaMail.fnservice@SBPMCP2"
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161204.172422.79b621fc.en.html
> ( buduća poveznica )
>
> ili predhodnog mjeseca:
> Zašto u e-poruci "Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 10/2016",
> Dne 161104-20:13+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 766744708.1478286794029.JavaMail.fnservice@SBPMAP1"
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161104.191314.2a0e9ce2.en.html
>
> privitci (isti su PDF-ovi i u privitcima ove e-poruke, pa ih također otvorite
> za uzporedbu) imaju imena datoteka normalna:
> orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf
> orig_bill_5019102951-207-3_5019102951_201611_R.pdf
>
> i mojim Qpdfview programom ih ja mogu otvoriti bez ikakvih problema, i
> pregledati sve tri stranice oba PDF-a,
>
> a te vaše PDF datoteke sa moj.hrvatskitelekom.hr nakon što sam se
> logiram, imaju imena kilava, a posebno bez infiksa (umetka) koji bi
> trebale imati, već prema tome za koji su mjesec 2016. a nemaju ni
> prefiksa "orig_bill_" na početku, ili slično?
>
> Na desnoj strani je infiks koji nedostaje:
> 418703738.pdf 201606_R
> 424888813.pdf 201607_R
> 431372012.pdf 201608_R
> 435518423.pdf 201609_R
>
> Drugim riečima, imate li kvar na serveru da vaš server batrljke
> izporučuje umjesto standardnih PDF-ova, i kako te datoteke, ako ih
> Acrobat Reader otvara, izpraviti, eh da bi i drugi programi, poput
> mojega Qpdfview-a mogli onda iste otvarati i pregledavati?
>
> Naime, koristnik sam, i mislim da imam pravo na to objašnjenje, i da me
> se uputi kako da možda modificiram za preglednost te batrlje-datoteke,
> ako doista jesu PDF-ovi.
>
>
>
> > =============== ENGLISH TRANSLATION START ===============
> bd1f9d429e08b478f0d999045770ef94fa194d45b7eb0f60fec1f46e483f77fa


ENGLISH / HRVATSKI

Prije tri normalne automatske potvrde/poruke niže dolje, dugo dugo samo
duplikati poput:

Before the three normal auto responses further below, for pretty long I got
only duplicates like:

Date: Tue Nov 22 12:00:19 2016
...
Message-ID: <20194874.17.1479716300265.JavaMail.SAICEW1$@SAICEW1>
From: T-HT Auto response <>
Duplicate, $LINES: 373, $SIZE: 26046

A ove tri normalne povezane su s predmetima koji ne nose
"[T201611260027]"
(poput:
Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T201611210376])
ili "[T2016112102WES060Z9569052]"
(poput:
Re: T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]")

And these three normal ones are related to issues which do not bear the
"[T201611260027]"
(like:
Re: How to view PDF bills at T-com's? [T201611210376])
or "[T2016112102WES060Z9569052]"
(like:
Re: T-com and pranks with overcharging [T2016112102WES060Z9569052]")

Ove tri su nepovezane s gornje dvije teme.

These three are unrelated with the above two topics.

Message-ID: <30568553.35.1479891039157.JavaMail.SAICEW1$@SAICEW1>
Date: Sat Nov 26 04:34:33 2016
From: "T-HT Auto response" <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24795)


Message-ID: <>
Date: Tue Dec 27 12:20:39 2016
From: T-HT Auto response <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24764)


Message-ID: <>
Date: Tue Dec 27 13:56:01 2016
From: T-HT Auto response <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24765)


A jedna od dviju tema/razprava/konverzacija kojih moje poruke nisu bile
automatski potvrđene je ova, kojoj pripada i ova poruka, koju pišem samo
da velim kako nije bilo nikakvog odgovora od T-com-a.

And one of the two topics/discussions/conversations of which my messages
weren't automatically confirmed is this one, to which this message
belongs as well, and which I write just to tell how there was not reply
whatsoever from T-com.

Kroz svo vrieme od donjeg nadnevka:

In all this time since the date below:

On 161211-23:16+0100, Miroslav Rovis wrote:
> ENGLISH TRANSLATION is in bottom half.++++++++++++++++++
>
> Štovana *Tehnička podržko*!
> ==========================
> (Štovani HAKOM, još nisam dobio odgovora na tehnička pitanja od T-com-a.
> Nedopustivo kršenje mojih prava kao koristnika, pa: na uvid i vama.)
>
> Dne 161128-11:43+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 66336.230.1480329827082.JavaMail.SAICUS4$@SAICUS4"
> niže podpisani "Agent za e-korisničku podršku", što nije "Tehnička
> podržka", nije kvalificirani programer, pa nema jamstva da razumije što
> pitam, odgovara, preusmjereno kao da odgovara sa
> napisao je:
> >
> > Poštovani gospodine Rovis,
> >
> > Hrvatski Telekom e-račune isporučuje u pdf formatu na Moj Telekom portal ili
> > e-mail adresu. Račune je moguće preuzeti i na računalu otvoriti sa Adobe
> > Readerom (ili nekim drugim programom za pregled pdf dokumenata).
> >
> > Sve dodatne postavke vezane uz spremanje/otvaranje naših računa nisu u domeni
> > tehničke podrške Hrvatskog Telekoma te sukladno navedenom za isto ne pružamo
> > podršku.
> >
> > Uz zahvalu na razumijevanju srdačno Vas pozdravljamo.
> >
> > S poštovanjem,
> >
> > HRVATSKI TELEKOM d.d.
> >
> > Tomislav
> > Agent za e-korisničku podršku
> > Odjel e-poslovanja
> > Odsjek za e-korisničku podršku
> > Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
> > E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )
>
> ...[rez]...
>
> Molim da se moj upit preusmjeri nekome tko mi hoće i zna odgovoriti.
>
> Pokušat ću još jednom postaviti ista pitanja, ali *sažetije*. Jer mi na
> njih niste odgovorili. Dobit ćete, međutim ponovno, iste PDF datoteke,
> da lakše odgovorite.
>
> Molim vas da odgovorite nedvosmisleno i jasno. Gornji odgovor
> (vjerovatno) ne-programera to nije.
>
> On 161126-03:24+0100, Miroslav Rovis wrote:
>
> ...[rez]...
>
> > Dejan, dakle iz T-com-a, piše kako:
> > > provjerili smo dostupne PDF-ove koji su kreirani za Vaše račune te smo
> > > iste otvorili putem Adobe PDF reader programa.
> > To je nejasna tvdnja. Koji su to dostupni PDF-ovi? Oni koji su meni dati
> > u 4 minutice konverzacije sa:
> > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
>
> ...[rez]...
>
> > U toj konverzaciji između mojeg računala i vašeg poslužitelja vaš
> > poslužitelj [zar] nije meni poslao ove datoteke, prilikom klikanja na
> > poveznice "Račun PDF", kojih ima, prema klikanim poveznicama ove
> > četiri:
> >
> > -rw-r--r-- 1 48499 2016-11-21 11:30 418703738.pdf
> > -rw-r--r-- 1 43358 2016-11-21 11:30 424888813.pdf
> > -rw-r--r-- 1 48585 2016-11-21 11:31 431372012.pdf
> > -rw-r--r-- 1 48347 2016-11-21 11:31 435518423.pdf
> >
> > Je l' to vi tvrdite da u toj konverzaciji meni vaš poslužitelj nije
> > predao na mog računala zahtjev (klikanjem na te poveznice), točno te 4
> > datoteke?
>
> Molim, preuzmite privitke (ovoj e-poruci) sa tim datotekama od toga dana:
>
> 418703738.pdf
> 424888813.pdf
> 431372012.pdf
> 435518423.pdf
>
> PITANJE: Može li Acrobat PDF Reader otvoriti te datoteke koje sam upravo
> privio ovoj e-poruci?
>
> Ponavljam također pitanje:
> > Jeste li uobće dekriptirali network trace koji sam objelodanio na:
> >
> > > T-cogne and PDF?
> > > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
> > ?
> >
> > Ne ćete mi reć da tako stručnih nema u T-com-u koji bi to znali?... Mah!
> > 2,000 programera u T-com-u, i da nitko to ne zna, sa datotekama koje su
> > u direktoriju -- koji je ta stranica, dekriptirati? To mi ne možete reć!
> >
>
> Iz tog trace-a su te datoteke. Hoće li mi odgovoriti netko tko razumije
> ovaj predmet i u stanju je čitati trace-ove?
>
> Imam i ovo pitanje:
>
> Zašto u e-poruci "Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 11/2016",
> Dne 161204-18:24+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 772230131.1480872262486.JavaMail.fnservice@SBPMCP2"
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161204.172422.79b621fc.en.html
> ( buduća poveznica )
>
> ili predhodnog mjeseca:
> Zašto u e-poruci "Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 10/2016",
> Dne 161104-20:13+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 766744708.1478286794029.JavaMail.fnservice@SBPMAP1"
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161104.191314.2a0e9ce2.en.html
>
> privitci (isti su PDF-ovi i u privitcima ove e-poruke, pa ih također otvorite
> za uzporedbu) imaju imena datoteka normalna:
> orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf
> orig_bill_5019102951-207-3_5019102951_201611_R.pdf
>
> i mojim Qpdfview programom ih ja mogu otvoriti bez ikakvih problema, i
> pregledati sve tri stranice oba PDF-a,
>
> a te vaše PDF datoteke sa moj.hrvatskitelekom.hr nakon što sam se
> logiram, imaju imena kilava, a posebno bez infiksa (umetka) koji bi
> trebale imati, već prema tome za koji su mjesec 2016. a nemaju ni
> prefiksa "orig_bill_" na početku, ili slično?
>
> Na desnoj strani je infiks koji nedostaje:
> 418703738.pdf 201606_R
> 424888813.pdf 201607_R
> 431372012.pdf 201608_R
> 435518423.pdf 201609_R
>
> Drugim riečima, imate li kvar na serveru da vaš server batrljke
> izporučuje umjesto standardnih PDF-ova, i kako te datoteke, ako ih
> Acrobat Reader otvara, izpraviti, eh da bi i drugi programi, poput
> mojega Qpdfview-a mogli onda iste otvarati i pregledavati?
>
> Naime, koristnik sam, i mislim da imam pravo na to objašnjenje, i da me
> se uputi kako da možda modificiram za preglednost te batrlje-datoteke,
> ako doista jesu PDF-ovi.
>
>
>
> > =============== ENGLISH TRANSLATION START ===============
> bd1f9d429e08b478f0d999045770ef94fa194d45b7eb0f60fec1f46e483f77fa


ENGLISH / HRVATSKI

Prije tri normalne automatske potvrde/poruke niže dolje, dugo dugo samo
duplikati poput:

Before the three normal auto responses further below, for pretty long I got
only duplicates like:

Date: Tue Nov 22 12:00:19 2016
...
Message-ID: <20194874.17.1479716300265.JavaMail.SAICEW1$@SAICEW1>
From: T-HT Auto response <>
Duplicate, $LINES: 373, $SIZE: 26046

A ove tri normalne povezane su s predmetima koji ne nose
"[T201611260027]"
(poput:
Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T201611210376])
ili "[T2016112102WES060Z9569052]"
(poput:
Re: T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]")

And these three normal ones are related to issues which do not bear the
"[T201611260027]"
(like:
Re: How to view PDF bills at T-com's? [T201611210376])
or "[T2016112102WES060Z9569052]"
(like:
Re: T-com and pranks with overcharging [T2016112102WES060Z9569052]")

Ove tri su nepovezane s gornje dvije teme.

These three are unrelated with the above two topics.

Message-ID: <30568553.35.1479891039157.JavaMail.SAICEW1$@SAICEW1>
Date: Sat Nov 26 04:34:33 2016
From: "T-HT Auto response" <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24795)


Message-ID: <>
Date: Tue Dec 27 12:20:39 2016
From: T-HT Auto response <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24764)


Message-ID: <>
Date: Tue Dec 27 13:56:01 2016
From: T-HT Auto response <>
Subj: Automatski odgovor T-HT Korisnicke podrske
File: /home/miro/Maildir/.mirorovis@croatiafidelishr.@ththr      (24765)


A jedna od dviju tema/razprava/konverzacija kojih moje poruke nisu bile
automatski potvrđene je ova, kojoj pripada i ova poruka, koju pišem samo
da velim kako nije bilo nikakvog odgovora od T-com-a.

And one of the two topics/discussions/conversations of which my messages
weren't automatically confirmed is this one, to which this message
belongs as well, and which I write just to tell how there was not reply
whatsoever from T-com.

Kroz svo vrieme od donjeg nadnevka:

In all this time since the date below:

On 161211-23:16+0100, Miroslav Rovis wrote:
> ENGLISH TRANSLATION is in bottom half.++++++++++++++++++
>
> Štovana *Tehnička podržko*!
> ==========================
> (Štovani HAKOM, još nisam dobio odgovora na tehnička pitanja od T-com-a.
> Nedopustivo kršenje mojih prava kao koristnika, pa: na uvid i vama.)
>
> Dne 161128-11:43+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 66336.230.1480329827082.JavaMail.SAICUS4$@SAICUS4"
> niže podpisani "Agent za e-korisničku podršku", što nije "Tehnička
> podržka", nije kvalificirani programer, pa nema jamstva da razumije što
> pitam, odgovara, preusmjereno kao da odgovara sa
> napisao je:
> >
> > Poštovani gospodine Rovis,
> >
> > Hrvatski Telekom e-račune isporučuje u pdf formatu na Moj Telekom portal ili
> > e-mail adresu. Račune je moguće preuzeti i na računalu otvoriti sa Adobe
> > Readerom (ili nekim drugim programom za pregled pdf dokumenata).
> >
> > Sve dodatne postavke vezane uz spremanje/otvaranje naših računa nisu u domeni
> > tehničke podrške Hrvatskog Telekoma te sukladno navedenom za isto ne pružamo
> > podršku.
> >
> > Uz zahvalu na razumijevanju srdačno Vas pozdravljamo.
> >
> > S poštovanjem,
> >
> > HRVATSKI TELEKOM d.d.
> >
> > Tomislav
> > Agent za e-korisničku podršku
> > Odjel e-poslovanja
> > Odsjek za e-korisničku podršku
> > Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
> > E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )
>
> ...[rez]...
>
> Molim da se moj upit preusmjeri nekome tko mi hoće i zna odgovoriti.
>
> Pokušat ću još jednom postaviti ista pitanja, ali *sažetije*. Jer mi na
> njih niste odgovorili. Dobit ćete, međutim ponovno, iste PDF datoteke,
> da lakše odgovorite.
>
> Molim vas da odgovorite nedvosmisleno i jasno. Gornji odgovor
> (vjerovatno) ne-programera to nije.
>
> On 161126-03:24+0100, Miroslav Rovis wrote:
>
> ...[rez]...
>
> > Dejan, dakle iz T-com-a, piše kako:
> > > provjerili smo dostupne PDF-ove koji su kreirani za Vaše račune te smo
> > > iste otvorili putem Adobe PDF reader programa.
> > To je nejasna tvdnja. Koji su to dostupni PDF-ovi? Oni koji su meni dati
> > u 4 minutice konverzacije sa:
> > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
>
> ...[rez]...
>
> > U toj konverzaciji između mojeg računala i vašeg poslužitelja vaš
> > poslužitelj [zar] nije meni poslao ove datoteke, prilikom klikanja na
> > poveznice "Račun PDF", kojih ima, prema klikanim poveznicama ove
> > četiri:
> >
> > -rw-r--r-- 1 48499 2016-11-21 11:30 418703738.pdf
> > -rw-r--r-- 1 43358 2016-11-21 11:30 424888813.pdf
> > -rw-r--r-- 1 48585 2016-11-21 11:31 431372012.pdf
> > -rw-r--r-- 1 48347 2016-11-21 11:31 435518423.pdf
> >
> > Je l' to vi tvrdite da u toj konverzaciji meni vaš poslužitelj nije
> > predao na mog računala zahtjev (klikanjem na te poveznice), točno te 4
> > datoteke?
>
> Molim, preuzmite privitke (ovoj e-poruci) sa tim datotekama od toga dana:
>
> 418703738.pdf
> 424888813.pdf
> 431372012.pdf
> 435518423.pdf
>
> PITANJE: Može li Acrobat PDF Reader otvoriti te datoteke koje sam upravo
> privio ovoj e-poruci?
>
> Ponavljam također pitanje:
> > Jeste li uobće dekriptirali network trace koji sam objelodanio na:
> >
> > > T-cogne and PDF?
> > > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
> > ?
> >
> > Ne ćete mi reć da tako stručnih nema u T-com-u koji bi to znali?... Mah!
> > 2,000 programera u T-com-u, i da nitko to ne zna, sa datotekama koje su
> > u direktoriju -- koji je ta stranica, dekriptirati? To mi ne možete reć!
> >
>
> Iz tog trace-a su te datoteke. Hoće li mi odgovoriti netko tko razumije
> ovaj predmet i u stanju je čitati trace-ove?
>
> Imam i ovo pitanje:
>
> Zašto u e-poruci "Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 11/2016",
> Dne 161204-18:24+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 772230131.1480872262486.JavaMail.fnservice@SBPMCP2"
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161204.172422.79b621fc.en.html
> ( buduća poveznica )
>
> ili predhodnog mjeseca:
> Zašto u e-poruci "Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 10/2016",
> Dne 161104-20:13+0100, u e-poruci koja ima
> "Message-ID: 766744708.1478286794029.JavaMail.fnservice@SBPMAP1"
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161104.191314.2a0e9ce2.en.html
>
> privitci (isti su PDF-ovi i u privitcima ove e-poruke, pa ih također otvorite
> za uzporedbu) imaju imena datoteka normalna:
> orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf
> orig_bill_5019102951-207-3_5019102951_201611_R.pdf
>
> i mojim Qpdfview programom ih ja mogu otvoriti bez ikakvih problema, i
> pregledati sve tri stranice oba PDF-a,
>
> a te vaše PDF datoteke sa moj.hrvatskitelekom.hr nakon što sam se
> logiram, imaju imena kilava, a posebno bez infiksa (umetka) koji bi
> trebale imati, već prema tome za koji su mjesec 2016. a nemaju ni
> prefiksa "orig_bill_" na početku, ili slično?
>
> Na desnoj strani je infiks koji nedostaje:
> 418703738.pdf 201606_R
> 424888813.pdf 201607_R
> 431372012.pdf 201608_R
> 435518423.pdf 201609_R
>
> Drugim riečima, imate li kvar na serveru da vaš server batrljke
> izporučuje umjesto standardnih PDF-ova, i kako te datoteke, ako ih
> Acrobat Reader otvara, izpraviti, eh da bi i drugi programi, poput
> mojega Qpdfview-a mogli onda iste otvarati i pregledavati?
>
> Naime, koristnik sam, i mislim da imam pravo na to objašnjenje, i da me
> se uputi kako da možda modificiram za preglednost te batrlje-datoteke,
> ako doista jesu PDF-ovi.
>
>
>
> > =============== ENGLISH TRANSLATION START ===============
> bd1f9d429e08b478f0d999045770ef94fa194d45b7eb0f60fec1f46e483f77fa
>
> Respectable *Technical Support*!
> ==========================
> (Respectable HAKOM, I have still not received replies to my technical
> queries from T-com. Unacceptable breaching of my rights as user, so:
> for your insight too.)
>
> On 161128-11:43+0100, in the e-mail bearing the
> "Message-ID: 66336.230.1480329827082.JavaMail.SAICUS4$@SAICUS4"
> the below quoted "Agent for e-user support", which is not "Technical
> support", not a qualified programmer, so there is no guarrantee that he
> understands what I ask, replies, redirected as if he were replying from
> pitam, odgovara, preusmjereno kao da odgovara sa
> wrote:
> >
> > Respectable Mister Rovis,
> >
> > Croatian Telekom delivers e-bills in pdf-format at the My Telekom
> > portal or to the e-mail address. It is possible to download the bills
> > and in one's computer open them Adobe Readerom (or some other program
> > for viewing pdf documenats).
> >
> > All the additional settings related to saving/opening of your bills
> > are not in the domain of the Technical Support of the Croatian
> > Telecom, so in accordance with that we do not give support for those.
> >
> > With gratitude for your understanding, we cordially greet you.
> >
> > Respectfully,
> >
> > HRVATSKI TELEKOM d.d.
> >
> > Tomislav
> > Agent for e-user support
> > Department for e-business
> > Section for e-user support
> > Address: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
> > E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )
>
> ...[rez]...
>
>
> I kindly ask that my query be sent to somebody who has the will and the
> knowledge to answer it.
>
> I'll try and once again put to you the same questions, but *more
> succintly*. Because you still haven't replied to me. You will get,
> however, again, the same PDF files, to make it easier for you to reply.
>
> Please, reply unambiguously and clearly. The reply above, from (likely)
> a non-programmer, is not so.
>
> On 161126-03:24+0100, Miroslav Rovis wrote:
>
> ...[cut]...
>
> > So, Dejan, from T-com, writes that:
> > > we checked the available PDFs which were created for your bills and
> > > we opened them by means of the Adobe PDF reader program.
> > The statement is not clear. Which are those available PDFs? Those that
> > were given to me in the 4 minutes of the conversation at:
> > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
>
> ...[cut]...
>
> > In that conversation between my computer and your server, your server
> > [maybe that it] did not send these files to me, upon my clicking on
> > the links "Račun PDF" ("PDF bill" in Croatian), of which there are,
> > after the clicked links, these four of them:
> > -rw-r--r-- 1 48499 2016-11-21 11:30 418703738.pdf
> > -rw-r--r-- 1 43358 2016-11-21 11:30 424888813.pdf
> > -rw-r--r-- 1 48585 2016-11-21 11:31 431372012.pdf
> > -rw-r--r-- 1 48347 2016-11-21 11:31 435518423.pdf
> >
> > Really you claiming that in that conversation your server did not send
> > to me, upon my computer's request (by my clicking on those links),
> > exactly those 4 files?
>
> Pls. find attached (to this email) the files of that day:
>
> 418703738.pdf
> 424888813.pdf
> 431372012.pdf
> 435518423.pdf
>
> QUESTION: Can Acrobat PDF Reader open these files which I attached to
> this email?
>
> I also repeat the question:
> > Have you even decrypted the network trace which I published at:
> >
> > > T-cogne and PDF?
> > > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
> > ?
> >
> > You don't want to tell me that so expert people in T-com there are none
> > who would know how to do that?... Aarghh! 2.000 programmers there are in
> > T-com, and that nobody knows how to do the, with the files that are in
> > that directory -- which is that page, decrypting of that? You can't say
> > that to me!
> >
>
> From that trace those files are. Can somebody who is able to understand
> the issue and really read that trace reply to me?
>
> I also have this question:
>
> Why in the email "The bill for the services in HT network for 11/2016",
> On 161204-18:24+0100, in the email which bears the
> "Message-ID: 772230131.1480872262486.JavaMail.fnservice@SBPMCP2"
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161204.172422.79b621fc.en.html
> ( a future link )
>
> or the month before:
> Why in the email "The bill for the services in HT network for 10/2016",
> On 161104-20:13+0100, in the email which bears the
> "Message-ID: 766744708.1478286794029.JavaMail.fnservice@SBPMAP1"
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161104.191314.2a0e9ce2.en.html
>
> the attachments (the same two PDFs are in the attachment of this very e-mail,
> so pls. open those too, for comparison) bears a normal filename:
> orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf
> orig_bill_5019102951-207-3_5019102951_201611_R.pdf
>
> and with my Qpdfview program I can open them with ease, and peruse all the
> three pages of both PDFs,
>
> but those PDF files of yours from moj.hrvatskitelekom.hr after I log in,
> have very poor names, and especially the names are without the infix
> that they outght to have, and which is according to the month in 2016,
> and don't have the prefix of "orig_bill_" either, or so?
>
> On the right side there is the missing infix:
> 418703738.pdf 201606_R
> 424888813.pdf 201607_R
> 431372012.pdf 201608_R
> 435518423.pdf 201609_R
>
> In other words, is your server b0rked so it is delivering damaged stumps
> instead of standard PDFs, and how can those files, if Acrobat Reader can
> really open them, be fixed, so that other programs, like my Qpdfview,
> can also open and view those files?
>
> Namely, I'm your user, and I think I have the right to be given the
> explanation, and directed how to maybe modify for viewing your
> stumps-files, if indeed they are PDFs.
>
> bd1f9d429e08b478f0d999045770ef94fa194d45b7eb0f60fec1f46e483f77fa
> > =============== ENGLISH TRANSLATION END ===============
>
>


Svako dobro! / Best regards!

--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr