Prenaplata mobitel Simpa WAS: Re: T-com i poigravanje s prep…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ 171115_T-com_prenaplata_Simpa_01.jpg (image/jpeg)
+ 171115_T-com_prenaplata_Simpa_02.jpg (image/jpeg)
+ signature.asc (application/pgp-signature)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis
Date:   
To:  Odsjek za upravljanje pritužbama
CC:  Hrvatska Agencija za teleKOMunikacije
Subject: Prenaplata mobitel Simpa WAS: Re: T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]]
šalje:
Miroslav Rovis,
Vankina 4,
10020 Zagreb

prima:
Hrvatski Telekom d.d.
Odsjek za upravljanje pritužbama,
Povjerenstvo za pritužbe
p.p. 21, 10020 Zagreb

dne 28. prosinca 2017.

Ovo je odgovor, jednak u papirnatoj inačici i u elektronskoj inačici (papirnata
inačica bit će samo izpis elektronske inačice; moguće bude potrebno dopisati i
poslati, i opet u obje te inačice, ERRATA), u sliedu nakon niže prikazanih
dokumenata, zapravo nakon jednog brzoglasnog ("telefonskog") razgovora koji je
"možda" bio snimljen, te pritužbe radi kojih je on, odlukom T-com-a, vođen.

Pritom bih posebice iztaknuo, nakon duljeg rada s paralelnom za poslati,
istog nadnevka, pritužbom na uzkratu uporabe moje
e-adrese temeljem izmišljenog SPAM-iranja s iste, kako je vjerovatno hotimično
računalom unesen krivi nadnevak "Scan Log"-a, isti krivi nadnevak od 2017-01-23
kao i za spomenutu drugu paralenu za poslati pritužbu:
(
molim otvorite privitak:
171115_T-com_prenaplata_Simpa_02.jpg
)
koji ne odgovara istinskom vrjemenu i danu događaja a koji istinski dan
događaja je:

15. studeni 2017., kao u, molim otvorite privitak s izpisom pritužbe:
171115_T-com_prenaplata_Simpa_01.jpg

Premda je T-com bio dužan na pismeni prigovor pismeno odgovoriti, nije
odgovorio pismeno.

Zapravo, nije uobće odgovorio.

Nazvao je bio Ivan (nepoznatog prezimena, nije prezime naveo) i tvrdio da ne
zna broj Simpe na kojoj je izvršena pranaplata. Izdiktirao sam mu broj u
brzoglas. Pogodite koji? Pregledajte još jednom
171115_T-com_prenaplata_Simpa_01.jpg i lahko pogodite da se radi o... O...? Ma
o jedinom brzoglasu koji je do tog nadnevka, a već par godina dotad, bio u
T-com-u, koji je bio dotad Simpa, i bio na moje ima, i nalazi se zapisan u,
nakon naslova brojim, 6-tom redku iste pritužbe. Dakle o: 912660202.

Uporno je htio Ivan (nepoznatog prezimena, nije prezime naveo), da sve rieši "na
licu razgovora"...

A zašto? Ma zašto? Ma evo zašto. Razgovor sa sudskim vještakom za
telekomunikacije Đuro Lubura, emisija je bila upravo, kakva koincidencija, 5.
svibnja 2017, "Dobro jutro, Hrvatska", HTV1:

Novinarka: "E sad još jedno pitanje koje može bit koristno za sve nas
potrošače. Eh, kad kažu da se snimaju razgovori kad zovemo našeg operatera, je
li to dokaz u nekom postupku. Može li se pozvati na to građanin?"

Đuro Lubura: "Kad idući put budete zvali, primietite. 'Ovaj razgovor može biti
snimljen.' Dakle, oni nemaju nikakvu obvezu snimanja razgovora, i tako vi ne
možete tražiti tu snimku. To je česta zabluda ono što smo rekli. Ljudi kažu: pa
da, mi smo se sve dogovorili, razgovor je snimljen. Da, snimljen je ukoliko
njima treba, snimljen je u pravilu za njihove interne potrebe, ali nikad ne će
te dobiti tu snimku da bi je mogli izkoristiti, posebno ako bi je željeli
izkoristiti protiv njih."

A ranije u razgovoru u istoj emisiji (to je ono "ono što smo rekli" iznad),
reče Đuro Lubura:

"Zbog toga uviek napominjemo potrošačima, a to treba i ovom prilikom napraviti,
da ukoliko ima neki ozbiljni problem koji treba rješiti, na primjer razkid
ugovora ili prigovor na uslugu, da to treba uviek uraditi pismeno, barem
mail-om, jer nakon odlazka na prodajno mjesto ili razgovora telefonom nemate
nikakav dokaz o onome što ste dogovorili tamo."

I što imam ja od tog razgovora od, koliko do mene, u vjetar? Znao sam ja gornje
odavna. Pa sam liepo Ivanu (nepoznatog prezimena, nije prezime naveo), da ne
želim nikave komunikacije iza kojih ne ostaje trag za mene, koji dokazuje
sadržaj komunikacije (ajme što se razljutio na to?!!), te da mi sve nejasnoće
postavi u pitanjima e-porukom... Još je isti Ivan (nepoznatog prezimena, nije
prezime naveo), na kraju, ipak pristajući da što mu u toj pritužbi nije jasno
pita e-porukom, promrmljao da nema mog e-mail-a ali nije pitao da mu i taj
podatak izdiktiram... Ma naravno da je to ovaj isti tu dolje "e-mail",
e-adresa, u redku koji izgleda ovako:

" ----- Forwarded message from Miroslav Rovis <> ----- "

samo bez navodnika sa početka i kraja redka... Ova ista e-adresa (e-mail) je to
koju sam do sad stoput verificirao, i koja je cielo vrieme kod vas ubilježena
kao moja adresa, i s koje je brdo poruka naše korespondencije na:

https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/

Koliko do moje pritužbe, nemam što dodati na poruku, koja je bila poslana 3.
svibnja 2017, na dvije e-adrese: na

To: Odsjek za upravljanje pritužbama <>
Cc: Hrvatska Agencija za teleKOMunikacije <>

baš kao što i sada šaljem. Dragi moj HAKOM, naplaćuju u T-com-u kako ih je
volja. Pa vi po službenoj dužnosti bi morali ovo kazniti... ma, da velim, i
prije nego se dogodi!... Zar vas nije sram ovo dopuštati? Ma imate li imalo
osjećaja za Domovinu Hrvatsku, imalo ljudskog i poslovnog dostojanstva? Ne radi
se tu o tih par kuna, radi se o principu!

Liepo molim, T-com, odgovorite na ovu proslieđenu poruku, koju ponovno šaljem.

Naime, ona je u kasnijem slanju, i opet na te dvije adrese, dobila ovaj dodatak
privrhu:

====================================================================
====================================================================
***          Ovo sada jest PRIGOVOR.          *** 
***                               ***
***    Nikakvog objašnjenja nisam dobio, nisam dobio ni    ***
***      automatsku potvrdu od strane T-com-a,       ***
***          kroz evo 13 dana.             ***
====================================================================
====================================================================
i malo sam je još bio preradio. Ali taj prigovor od (evo samo nekih uzglavlja, "headers":
Date: Tue, 16 May 2017 23:14:48 +0200
From: Miroslav Rovis <>
To: Hrvatska Agencija za teleKOMunikacije <>
Cc: Odsjek za upravljanje pritužbama <>
Subject: Re: T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]
) potražite sami u svojih arhivima.


Liepo molim, T-com, odgovorite na ovu proslieđenu poruku od 3. svibnja 2017.,
koju vam proslieđujem, a ne onu od 16. svibnja 2017., jer ovoj mienjam naslov
da glasi kao u pritužbi od 15. studenog:
"Prenaplata mobitel Simpa"
te je, kako u istoj pritužbi napisah:

"
nastavljam na svoje e-pismo od 3. svibnja 2017., (zahtjev ponavljan i kasnije)
stanje (čita vaša djelatnica)
17 kn 23 lipe
"

Djelatnica je bila B. Bedalov, liepo piše pri vrhu. Čitala je stanje iz
mobitela u realnom vrjemenu, i ja sam isto stanje zapisao kao da mi diktira.

Naime samo sam taj jedan razgovor (vidi tu poruku od 3. svibnja te od 16.
svibnja iz vlastite vam arhive) obavio i došlo mi je do provraćanja od
odvratnosti prema onima koji tako olako bolestno naplaćuju iz ne znam kojih
pobuda, jadnici... Nisam više mogao aktivno rabiti taj mobitel.

Ma je l' ima u T-com-u normalnih ljudi koji će ovakve ludosti zaustaviti? Ili u
T-com-u vladaju ovakvi bolestnici?

Liepo molim, T-com, odgovorite na ovu proslieđenu poruku od 3. svibnja 2017.,
koju vam proslieđujem, a provjerite i onu od 16. svibnja 2017., koja jest
prigovor.

(ništa više novog osim podpisa sasvim na dnu)

----- Forwarded message from Miroslav Rovis <> -----

Date: Wed, 3 May 2017 18:40:41 +0200
From: Miroslav Rovis <>
To: ,
Cc: "" <>
Subject: Re: T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]

Za je ovaj današnji tekst, da mi pruže informaciju o:

*=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=*
* RF naknada + 3min i 25kn bon => 19.21kn  *
*=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=*


====================================================================
====================================================================
***          Ovo nije prigovor.            *** 
***                               ***
***    Ovo je zahtjev za objašnjenjem. Sam ću odlučiti    ***
***       hoću li se i kako žaliti.            ***
====================================================================
====================================================================


Ipak, kako sumnjam --ne tvrdim, pa ovo nije (još) prigovor-- da se
nastavlja zlostavljanje koje se iz T-com-a prema meni provodi već
odavno, šaljem ovo na uvid Hakom-u također.

Koji Hakom ovim putom molim da mi odgovori što je s mojom pritužbom na
zlostavljanje koje trpim od T-com-a? Na tri mjesta se u daljnjem ukupnom
tekstu vrlo kratko obraćam izravno Hakom-u (koja mjesta lahko najdete
jer imaju "Hakom" u jednom od svojih redaka), ali ovaj danas pisani
tekst...

*=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-==-=-=-=-=-=*
*           Ali ovaj danas pisani            *
*   prije citirane stare poruke je za , da     *
*        mi pruže informaciju koju tražim.         *
*=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-==-=-=-=-=-=*Prelazim na predmet "RF naknada + 3min i 25kn bon => 19.21kn".

"RF naknada + 3min i 25kn bon => 19.21kn" == Novi bon od 25kn (plaćen
27,50kn, naplata RF naknade, pa 3 minute razgovora i već je isti
potrošen toliko te je na njemu ostalo samo 19,21kn.

Nakon utipkavanja šifre bona od 25kn (plaćen 27.50kn u lokalnom kiosku
28. travnja) nakon čega ukupan razpoloživi iznos dosiže bar oko 25,50kn
(ako se dobro sjećam), neko kraće vrieme nakon tog aktiviranja bona,
stigla je SMS poruka-obaviest da mi je s računa skinuta neka naknada za
nekakvu RF (Radio Frekvencija?), RF jest bilo u nazivu, ostale detalje
nisam zapamtio, niti poruku sačuvao.

Nisam obraćao pozornost na to, jer uviek sam prilikom aktiviranja bona
imao na razpolaganju iznos od 25kn pa sam i ovog puta tako očekivao.
Nažalost površno sam tu poruku pročitao i izbrisao.

Zatim sam uputio samo jedan poziv, vjerovatno istog tog 28. u petak, i
to oko 12:00, prijatelju u Zagrebu na pokretni brzoglas (također je
njegov broj valjda kod T-com-a, 098, valjda, ali pouzdano je lokalan).

Koji poziv nije trajao više od nekih tri (3) minute (možda čak i manje).

Nakon tog poziva odlučio sam SMS-om saznati stanje.

I ovo je SMS poruka koju sam dobio:
---
Stanje računa je 19,21 kn. Valjanost vase kartice istice 28.07.2017.
Od: 13636
---

(
Moj brzoglasni ("telefonski") broj je i te kako dostupan T-com-u. Evo
vam jednog službenog odgovora od voditelja u Odsjeku za upravljanje
pritužbama, Igora Butija.

Naime, T-com je ranije, umjesto da šalje papirnati dopis, bio poslao čak
i SMS sa obavješću o izpravljanju prenaplate, dakle moj brzoglas koji
imate jest kod vas registriran na mene. Provjerite:

Odgovor 5290147-2016 [T2016112102WE] {pravi naslov: T-com i poigravanje
s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]}
https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161201.064624.54336df4.en.html

gdje nađite:

"...SMS poruke koja Vam je poslana 12.10.2016. godine..."

Uzgred budi rečeno da isti voditelj poslova time potvrđuje tvrdnje u ovoj mojoj poruci:

T-com i poigravanje s preplatom
https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161121.144333.73c2fc01.en.html
---

Hoćete još jedan primjer korištenja mog Simpa brzoglasa? Ovog puta u svrhu
iznude mog što ranijeg plaćanja računa:

Govorni T-com-a: slušaj (nepovezano) ili ne damo uslugu!
https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20160302.175606.7b908ee9.en.html

odakle svakako poslušajte:
https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/attach/5@20160302.175606.7b908ee9.attach
privitak-zvučnu datoteku MRovis-T-com_16-02-23.ogg

(Hakom, gle opet jedna protuzakonitost, zar ne? Niste to još čuli?
Svakako trebate!)

U tom smislu, molim detaljnu provjeru naplate na isti moj broj pokretnog
brzoglasa, koji se svo ovo vrieme nije mienjao.
)

Molim vas objašnjenje: što mi je to naplaćeno, koliko je sam moj jedini
poziv nakon kupnje i aktiviranja novog bona trajao i koliko je isti
poziv naplaćen, a koliko je naplaćena RF naknada, i je li to bilo u
skladu sa ugovorima za vaš Simpa paket, koji nisam mjenjao od kad sam ga
uzeo prije godinu ili više dana ni na koji način, te je li to bilo u
skladu s ostalim propisima i zakonima u RH.

Molim vas da provjerite i utvrdite pojedinosti u vezi s mojim gornjim navodima,
da bih mogao u miru rabiti vašu Simpa uslugu. Jer to ne želim prije vašeg
utvrđivanja stanja i obavještavanje mene o tome.

*=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-==-=-=-=-=-*
*  Biram da me, molim vas, obavjestite elektroničkom porukom...  *
*      Naravno, jednostavno u "email"-odgovoru        *
*         na ovu moju e-poruku.              *
*     (i bilo bi predivno da prestanete brisati        *
*        In-Reply-To uzglavlja ("headers"!)         *
*=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-==-=-=-=-=-*


Biram da me, molim vas, obavjestite elektroničkom porukom, pri čemu, ako
imate kakve poslovne tajne, njih u istoj nemojte iznositi, jer ja s vama
ne suobraćam u tajnosti, i ne kanim skrivati moju korespondenciju s
vama.

Ovdje se, svakako, radi o naplati, o upitu o naplati. Tajnost? Stvarno?
Ne bih rekao da bi bilo moguće to zakonito zahtjevati kao uvjet
ove korespondencije...

Unapried hvala!

Uvelike skraćujem donju citiranu poruku, radi ukupne čitkosti. Osim par
kratkih rieči za Hakom, samo je još moj podpis od novog teksta dolje
izpod.

On 170329-17:13+0200, Miroslav Rovis wrote:
...
> Štovani Hakom!
> (a na uvid i HT-u (T-Com-u) te određenom dielu, nepoznate mi brojnosti,
> Hrvatske javnosti)

...
> Ovo je e-pismo istovjetno svom papirnatom otisku, u mjeri u kojoj papir
> može što i e-pismo ...
>
> Pa bih se nadao da će jedna agencija za elektroničke komunikacije koja
> je Hakom znati razumjeti i odabrati elektronički način kao ne samo
> sasvim pouzdan --kad netko ovjerava svoja djela PGP-podpisom kao ja--
> nego i višestruko djelotvorniji nego što se inačicama od papira uobće i
> može biti...
>

...
> Does Hakom (Croatian Regulatory Agency) Care about Providers' Abuses?
> (Skrbi li Hakom kad pružatelji usluga zlostavljaju svoje koristnike?)
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-160916-hakom/
> ( nepostojeća poveznica u vrieme slanja ove e-poruke )

(za Hakom)
I dalje nepostojeća... puno je to posla...

> > U međuvrjemenu, da pojasnim privrjemeno: Razlog radi kojeg pišem jest
> > zlostavljanje od strane T-com-a, hotimično i ničim izazvano, koje će,
> > ako Bog da jasno biti, kako u predhodnom odjeljku obećah. Ali ako jeste
> > povezali, onda vam već jasno proizlazi, iz donje korespondencije, da
> > T-com nastavlja, u najmanju ruku, mene diskriminirati.
> > ---
>

...
> poruke iz T-com-a su naime, pretežito, hotimično van standarne do
> protu-standardne, te nečitke, posebice: hotimično bez "In-Reply-To:"
> uzglavlja ("header"-a), da se ne bi vidjelo u izlistavanju...

...
> ..."tretman" koji imaju samo ciljani koristnici, među kojima
> sam i ja.
>

...
> Također sam vam pisao, kao drugotnom primatelju poruka, "Cc:", i u ovim
> porukama:
>
> Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T201611210376] Nadnevak: 2016-11-26 03:24 +100
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161126.022433.9dbd7933.en.html
>
> Isti predmet ("Subjekt") Nadnevak: 2016-12-11 23:16 +100
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161211.221657.00af8be7.en.html
>
> Isti predmet ("Subjekt") Nadnevak: 2017-01-12 10:20 +100
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20170112.092024.66b7584a.en.html
>
> Koliko do gornjeg predmeta
> (
> doista trebam vlastiti prievod u
> konfiguraciji tog izvrstnog progama Lurker-a izpraviti i umjesto
> "Subjekt" traba stajati "Predmet"... ali oprostite na digresiji,
> ovaj odjeljak vi zanemarite... ;
> ovaj odjeljak je za buduće čtioce --čitaj štioce, štovani, Hrvati naime
> ne pišu kako čitaju, nego: "pišu za oči" a "čitaju za uši", a i Hrvatski
> je jezik korienski kao i svi drugi jezici, pa vukovicu prestanite
> pisati-- dakle za čtioce negdje sa
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/ ...
> Naime dok vi budete ovo čitali, već će to moguće biti izmjenjeno, u
> kojem slučaju: gdje piše "Predmet", ranije je krivo pisalo "Subjekt".
> Hvala na pozornosti!
> )
>
> Koliko do gornjeg predmeta, volio bih, jer je to također dio pritužbe na
> T-com, da pročitam (naravno, ne zanima me tajna korespondencija s vama,
> nego kako napisah na uvodnoj stranici korespondencije s prvo Iskon-om,
> pa onda T-com-on prenesene na Mrežu (korespondencije ili tzv.
> "prepiske": ah, kako to Srbski zvuči!..., ali jezik je ovdje Hrvatski,
> nije li?):
>
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/
> gdje nađite ovaj doslovni niz znakova ("string"): www.hakom.hr
> te pročitajte oko toga. Vama je upućeno.
>
> Koliko do gornjeg predmeta ("Kako pregledati svoje PDF račune kod
> T-com-a? [T201611210376]"), volio bih, jer je to također dio pritužbe na
> T-com, da pročitam (naravno, ne zanima me tajna korespondencija s vama
> --navedoh tako i u poruci 2016-09-16 sa vašeg mrežnog sučelja--)
> kakav sud o tome ćete vi, Hakom, donieti.
>
> Naime istina je da se ti PDF-ovi otvaraju u Windoze-ima (pardon), u
> (Billy, the Moral World Class Roober of the Poor), u (Billy's)
> Windows-ima...
>
> Naime istina je da se ti PDF-ovi otvaraju u Windows-ima, pa i u Linux-u
> ugradi li se Acrobat Reader, na što se koristnici ne smiju de facto
> prisiljavati (smiju li možda, mogu li dobiti odgovor i na to?), ali ipak
> te datoteke nisu bile po standardu, nego debelo pogrješne, ima kod vas
> vrlo sposobnih tehničara, premda su ih naše "elite", opredjelivši skoro
> cielu Hrvatsku da bude na Windowsima ( negdje oko 80% Hrvatske je kod
> T-com-a, a T-com sve poslužuje Windows poslužiteljima, a i Hakom, čini
> mi se, je na Windows poslužiteljima... tuga i jad! )
>
> Ima kod vas vrlo sposobnih tehničara, premda su i njih naše "elite"
> prisilile, opredjelivši skoro cielu Hrvatsku prisilno na iste, na
> Windows-e...
>
> Pa, koliko do gornjeg predmeta ("Kako pregledati svoje PDF račune kod
> T-com-a? [T201611210376]"), volio bih, jer je to također dio pritužbe na
> T-com, da pročitam kakav sud o tome ćete vi, Hakom, donieti. Ima kod vas
> vrlo sposobnih tehničara, pa nek provjere tehničku, neprikosnovenu kako
> tvrdim, ili ne --ali dokažite da ne!, istinu u obliku datoteka mrežne
> snimke i snimke zaslona (network trace and screencast) nalazivu na:
>
> T-cogne and PDF? 2
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/t-cogne-pdf-2.php
>
> Pa, što vele vaši IT stručnjaci, jesu li te PDF datoteke bile kvarne
> ("broken") ili nisu, to je prvo, i, ovo je drugo: molim vaše mišljenje o
> tome, je li T-com uzkratio dužnu podržku koju sam od njih na
> najizpravniji način tražio?
>
> Ali pišem vam najviše radi:
> T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20170123.120113.62576a64.en.html
>

...
> Treba li što dopuniti, molim navedite. A mogući izpravci pogrješaka,
> errata, bit će javno dostupni u daljnjoj razpravi pod istim predmetom, a
> točno nakon ove e-poruke:
> T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]
> https://www.CroatiaFidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20170123.120113.62576a64.en.html
> Nakon te poruke prvo sliedi ova koju vam šaljem

(za Hakom)
T-com i poigravanje s preplatom [T2016112102WES060Z9569052]
https://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20170329.151315.b3089801.en.html
( Tu je na Mreži moja pritužba Hakom-u, a nit razprave se vidi po
poveznici pod "Stari naslovi:", koja vodi na
"20170123.120113.62576a64.en.html" sedam redaka iznad ovog redka, ali
prije više od mjesec dana, datu )

Svako dobro svima!
--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
https://www.CroatiaFidelis.hr----- End forwarded message -----

--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
https://www.CroatiaFidelis.hr