Re: MaxTV "novi TV prijamnik" "na adresu" [T2017093002K3Z118…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ signature.asc (application/pgp-signature)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis
Date:   
To:  T-com tehnicka.podrska, prigovori
Subject: Re: MaxTV "novi TV prijamnik" "na adresu" [T2017093002K3Z11858508]
Za :
On 170930-14:25+0000, Miroslav Rovis wrote:
> Dragi T-com,
>
> obaviest mi je prikazana putem set-top box-a 23. rujna, prije tjedan dana,
>
> O čemu se točno radi? Možete li mi u odgovoru poslati adresu/adrese stranica na
> kojima se može pregledati, slike, te nekakve specifikacije, tog novog
> prijamnika?


Je li moguće dobiti poveznice s HT-lokacije te preostali odgovor na gornje
pitanje?

Uz to i: rokovi prielazka na novu opremu?

-----
za

Više puta sam, pa i pismeno zahtjevao da se vaš djelatnik Damir Juhas prestane
baviti bilo kojim mojim predmetom. Prema neodgovaranju, primjerice u vezi s
mojim upitom o prenaplati na računu mog Simpa mobitela, kao i neodgovaranju u
gornjem predmetu, sumnjam da je isti i dalje na djelu, premda pod nekakvim
pseudonimima. Stil mu je prepoznatljiv.

Može li, molim vas, od sada bar, HT komunicirati sa mnom na normalan način? A
da se taj vaš djelatnik prestane baviti mojim predmetima?

Uz to, htjeli ste mi dostaviti taj "novi prijamnik", bez ikakvog dogovora sa mnom.

Još jednom, je li doista toliko težko, evo još jednom, valjda razumiete Hrvatski:

################
O čemu se točno radi? Možete li mi u odgovoru poslati adresu/adrese stranica na
kojima se može pregledati, slike, te nekakve specifikacije, tog novog
prijamnika?
################

I jedan detalj: SMS mi je efektivno neuporabljiv. Nemojte mi slati SMS-poruke s
bilo kakvim obaviestima. Jedva mogu vidjeti od koga je, ali tekst same poruke
ne mogu pregledati.

Puno hvala!

--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
https://www.CroatiaFidelis.hr